Concepte de CMS

L'acrònim anglès CMS (Content Management Systems) significa Sistema de Gestió de Continguts.

Com assenyalen alguns autors (Browning i Lowndes, 2001, per exemple), els CMS són més un nou concepte que no pas una nova tecnologia.

Els CMS són eines tecnològiques creades per cobrir l'objectiu prioritari d'incrementar i automatitzar els processos que sostenen de manera eficaç i eficient la comunicació per Internet.

Són conjunts articulats d'aplicacions informàtiques (encara que des del punt de vista dels usuaris es poden pensar com un únic programa) que solen integrar els documents amb diferents formats i crear directament documents nous i actualitzats.

Els CMS mantenen separat el contingut de l'aparença i la presentació final i disposen de les eines necessàries per gestionar aquests continguts.

Amb l'ús dels CMS es facilita el treball de publicació web, atès que els mateixos usuaris trameten els documents, els fitxers, els textos, etc., que es volen compartir a la xarxa.

Si visiteu l'enciclopèdia Viquipèdia podreu llegir-hi el següent:

"Els gestors de continguts són sistemes per mantenir i actualitzar webs de manera fàcil. Normalment funcionen a través del mateix web, i a vegades a través d'aplicacions específiques. Els sistemes de gestió de continguts que s'han extès més són els que tenen origen al programari lliure.

Gràcies a llicències com la GNU GPL, el codi font és públic i qualsevol és lliure de modificar-lo, copiar-lo o distribuir-lo. En conseqüència, qualsevol programador té accés al codi i pot col·laborar lliurement en tots aquests projectes, fent possible el seu desenvolupament i extensió.

Els CMS més coneguts són programats amb llenguatges interpretats tals com PHP, Perl, Ruby, pel que fa a programari lliure, i amb ASP o JSP, pel que fa al privatiu.

Els objectius dels CMS són molt variats: intranets, blocs, portals de notícies, webs d'empreses."

Algunes característiques comunes de la majoria de CMS es resumeixen en els punts següents:

 1. La publicació de continguts per part dels usuaris es simple i es pot fer des de la mateixa web per mitjà de formularis.
 2. Contenen eines d'edició dels continguts de manera que modificar-los també és senzill.
 3. Permeten separar els continguts del web de la presentació a l'usuari. Això fa possible poder presentar la informació en diferents formats sense perdre'n cap. Normalment els continguts s'emmagatzemen en bases de dades o en fitxers de text que el sistema pot consultar quan li és necessari.
 4. Disposen de sistemes de sindicació (RSS) Icona de l'RSS que permeten que l'usuari/ària pugui rebre la informació més destacada en el lloc que més li convingui.
 5. La seva estructura és modular, de manera que és possible incorporar-hi funcionalitats noves sense perdre informació.
 6. Integren en un mateix espai aplicacions de característiques diverses que els donen moltes possibilitats.
 7. Tenen espais públics i espais privats. A aquests espais privats només hi poden accedir les persones que han estat autoritzades.
 8. Disposen de mecanismes que fan possible que els usuaris puguin inscriure's al portal i així accedir a zones privades. En algunes ocasions, quan es vol tenir un control estricte de les persones que accedeixen a les zones privades del portal, aquests sistemes estan desactivats.
 9. Disposen de sistemes de validació dels usuaris que són capaços de reconèixer qui accedeix al portal.
 10. Permeten agrupar els usuaris segons les seves característiques, i assignar rols als grups de manera que els privilegis dins del portal canvien en funció dels grups als quals pertany l'usuari/ària que hi accedeix.

Practicareu una mica amb això que s'ha comentat des de la Prestatgeria de la XTEC.

Accediu a La Prestatgeria de la XTEC i passegeu-vos pel catàleg de llibres. Consulteu alguns dels llibres que hi ha allotjats a la Prestatgeria. Com podeu comprovar, la consulta de la informació és lliure i tothom qui conegui la URL del portal pot accedir-hi.

Logotip de la Prestatgeria de la XTEC

Feu clic al botó Entra del menú de l'esquerra i comproveu que només podreu accedir al portal si utilitzeu les vostres dades de correu de la XTEC. Per tant, en aquest portal només hi poden entrar les persones i entitats que la XTEC reconeix com a membres de la comunitat educativa catalana.

Una vegada identificats observeu que podeu enviar comentaris als llibres Envia un comentari a un llibre i afegir-vos llibres a la llista de preferits Posa el llibre a la llista de preferits. Aquesta possibilitat no era disponible abans de la validació. El sistema és capaç de distingir entre els usuaris validats i els que no ho estan.

Llista de llibres preferits

Feu clic al l'enllaç Crea un llibre nou del menú de l'esquerra. El més probable és que no pugueu crear un llibre, ja que només poden crear llibres nous els centres docents i les persones que els centres han delegat la capacitat de crear llibres en nom del centre. El sistema admet diferents rols.

Accediu a un llibre qualsevol i intenteu entrar-hi. Com podreu comprovar, si no coneixeu les claus d'accés al llibre, no us serà possible.

Ara accedireu a la Prestatgeria per fer-hi proves i veureu que es comporta una mica diferent.

Aneu a la Prestatgeria per a proves i cursos.

Identifiqueu-vos-hi amb les dades de connexió de la XTEC.

Com abans, feu clic a l'enllaç Crea un llibre nou del menú de l'esquerra. Com podreu comprovar, ara sí que us és possible crear un llibre nou. En aquest cas, el sistema no distingeix entre persones i centres o entitats.

Ompliu el formulari amb cura. Si necessiteu algun aclariment, feu clic a les ajudes que hi ha al costat dels diferents camps. Apunteu-vos el codi d'administració que us heu assignat.

Comproveu que el llibre que acabeu de crear és present a la Prestatgeria.

Accediu al llibre i entreu-hi amb el vostre nom d'usuari/ària de la XTEC i el codi d'administració que us heu assignat en el moment de la creació del llibre.

Creeu alguns capítols del llibre.

Creació d'un capítol nou a la Prestatgeria

Entreu en un dels capítols creats i afegiu-hi pàgines des de la icona + Afegeix de la part inferior del llibre.

Creació d'una pàgina nova en un llibre de la Prestatgeria

Ara entreu en una de les pàgines creades i modifiqueu-la des de la icona Edita.

Edició de la pàgina d'un llibre de la Prestatgeria

Des de la Prestatgeria, feu clic a la icona Edició de les característiques d'un llibre del catàleg que teniu al costat del llibre que acabeu de crear i del qual en sou l'administrador/a.

Canvieu el format del llibre i l'idioma.

Entreu al llibre i comproveu que els canvis s'han portat a terme, però que la informació introduïda en el llibre és la mateixa.

Entreu en un capítol i feu clic a la icona d'edició. Proveu les opcions de gestió d'usuaris d'un llibre. Com veureu, en els llibres s'hi poden crear usuaris i rols d'una manera similar a la que es podria fer servir en un altre CMS.

Si voleu més informació sobre la Prestatgeria, accediu-hi i consulteu-ne l'apartat Preguntes més freqüents.

Una vegada portades a terme les accions proposades comproveu que la Prestatgeria té moltes de les característiques que s'han comentat en els punts de l'1 al 10 sobre els CMS.

 • La publicació de comentaris a llibres, la creació de llibres nous i l'entrada de continguts en aquests llibres és molt fàcil, i l'entrada d'aquests continguts es fa mitjaçant formularis (punt 1).
 • Si sou l'administrador/a d'un llibre, les pàgines creades es poden modificar tantes vegades com sigui necessari (punt 2).
 • Els llibres poden tenir aspectes diferents, però en qualsevol dels aspectes els continguts són exactament els mateixos (punt 3).
 • Des del catàleg us podeu sindicar a qualsevol llibre per rebre informació dels canvis que es produeixen en aquell llibre (punt 4).
 • Només les persones autoritzades tenen accés a la Prestatgeria. Una vegada s'hi ha entrat, els usuaris tenen a la seva disposició un conjunt d'opcions que no tenien abans d'entrar-hi (punt 7).
 • El sistema és capaç de reconèixer un centre, les persones delegades pel centre per a la creació de llibres i els administradors dels llibres (punt 9).
 • Hi ha diferents grups d'usuaris: centres docents i entitats relacionades amb la docència, altres membres de la XTEC que no són centres docents, administradors del portal i persones no registrades (punt 10).

Tipus de CMS: continguts, fòrums, blocs, aprenentatge virtual (e-learning), etc.

 • continguts, coneixements com a informació
 • fòrums, coneixement com a capital humà
 • bitàcoles o blocs, coneixement com a capital humà
 • aprenentatge virtual, treball en grup per crear coneixement

Es proposa la visita d'alguns exemples per tal de copsar les diferències i possibilitats educatives:

CMS de codi lliure. Elecció segons la utilitat desitjada

Un dels llocs recomanats per visitar és el d'opensourcecms. Podeu trobar-hi una gran quantitat de CMS que es poden descarregar i que estan jerarquitzats per categories ben il·lustratives que ajuden a localitzar els recursos segons les necessitats que es tinguin. En la imatge següent se'n pot veure la classificació en el moment d'elaboració d'aquests materials.

Visiteu el portal Open Source CMS.

Classificació dels CMS al portal Open Source CMS

S'ho val i força! :-P

En el panell del menú esquerre trobareu diverses possibilitats, entre les quals les que us permeten consultar els CMS disponibles en la classificació.

Visiteu alguns dels exemples de CMS que hi figuren. Observeu la gran quantitat de possibilitats que hi ha. Cal que llegiu atentament, en cada cas, amb quin nom d'usuari i amb quina constrasenya cal accedir a cadascun dels exemples. Sovint figura admin com a nom d'usuari i democom a contrasenya, però no necessàriament ha de ser així en tots els casos.

El que observareu és com gestionar cada CMS. Si bé pot ser que us resulti un xic dificultós, no us preocupeu, ja que en aquest curs no es tracta d'aprendre la gestió d'un CMS, sinó l'ús concret d'un, el Zikula, que és amb el que es basa la intranet desenvolupada des del projecte Intraweb.

El CMS Zikula

El Zikula és un CMS de programari lliure amb llicència GPL.

Zikula

La intranet proposada des del projecte Intraweb està basada en Zikula. Zikula és predecessor d'un CMS que actualment no existeix i que s'anomenava PostNuke. En el moment d'iniciar-se aquest projecte es va escollir el PostNuke per les raons que exposem tot seguit i que continuen vigents en l'actual Zikula:

Avantatges de zikula

 • És un CMS de programari lliure. No cal pagar cap llicència per fer-ne ús i, a més, es pot consultar i modificar el codi per adaptar-lo a allò que els centres necessiten.
 • Té una estructura modular. Incorporar-hi funcionalitats noves és relativament fàcil i ràpid.
 • Té una comunitat d'usuaris gran i activa. Hi ha moltes persones arreu del món que constantment desenvolupen mòduls nous, participen en els debats comunitaris i ajuden en l'evolució del CMS. Podeu consultar l'estadística de descàrregues de Zikula i també els espais comunicatius de la web oficial.
 • Incorpora molts elements de seguretat. Zikula és un dels CMS més segurs que existeix.
 • Té un codi ben estructurat. Això ajuda a la creació de mòduls nous adaptats a les necessitats reals dels centres docents.
 • L'ús de Zikula és fàcil. En la creació dels mòduls s'han tingut molt presents aspectes d'usabilitat.
 • Incorpora un sistema de permisos flexible i potent. És possible decidir amb precisió que és accessible als diferents grups d'usuaris definits.
 • Té suport en múltiples idiomes. En qualsevol moment es pot modificar l'idioma amb el qual es mostren els continguts.

Entreu a la web oficial de Zikula i visiteu les seves seccions. Entreu a l'apartat http://community.zikula.org i consulteu les darreres notícies entrades. Com podreu observar n'hi ha força i, a més, se'n creen de noves contínuament.

Actualment aquest CMS és considerat un dels més segurs i estables. A més, té molt bones perspectives de futur.

Zikula és un bon CMS i estem contents d'haver-lo triat com a base del nostre projecte :-D.