El projecte Intraweb

La intranet que fareu servir en aquest curs ha estat creada i dissenyada des del projecte Intraweb. Aquesta pràctica està centrada en el projecte Intraweb.

Logotip del projecte Intraweb

El principal objectiu del projecte Intraweb és facilitar, a tots els centres docents que hi estiguin interessats, la incorporació d'una pàgina web dinàmica que faci la funció d'intranet de centre. El projecte Intraweb està basat en programari lliure, sota llicència GPL. Per tant, tothom qui vulgui, i en la mesura que ho cregui oportú, pot contribuir amb el projecte i aportar-hi el seu granet de sorra. Aquest curs que acabeu de començar no és només un conjunt de pràctiques i exercicis que us ensenyaran a fer servir la intranet, és, també, la manera més fàcil i còmoda de sumar-se a aquest projecte ambiciós i ser-ne còmplices. Com més va, més centres s'han sumat al projecte i gaudeixen dels avantatges que suposa fer ús d'una intranet.

Suma't al projecte, seràs benvingut/da!

Des del projecte es treballa en la creació d'una eina interactiva, participativa, accessible via Internet i fàcil de gestionar, en què tots els col·lectius del centre poden trobar i aportar informació. A aquesta eina interactiva se l'ha anomenat maqueta d'intranet. Per construir la intranet s'ha partit d'un CMS que s'anomena Zikula. El concepte de CMS i del Zikula es treballa a la pràctica vinent.

La intranet també dota el professorat de recursos per a l'ensenyament de les TIC, ajudant d'aquesta manera l'alumnat a assolir les competències bàsiques en aquest àmbit.

Els principals mitjans de difusió i suport de què disposa el projecte són:

La web de suport

La URL de la web de suport és: http://phobos.xtec.cat/intraweb.

Serveix per anunciar-hi les novetats relatives al projecte, com ara la presentació de mòduls nous, l'anunci de versions noves del mòduls existents i, en general, l'enviament de notícies relacionades amb el projecte i que poden ser útils per als centres i les persones que fan ús de la intranet. També, per mitjà dels fòrums, pots enviar i respondre dubtes relacionats amb el funcionament de la maqueta. Així, doncs, en aquesta web s'hi pot trobar la majoria de la informació relacionada amb el projecte.

La bústia de contacte

És una adreça de correu electrònic per posar-se en contacte amb les persones responsables del projecte. Aquesta adreça és:

intraweb@xtec.cat

La intranet de demostració

És una rèplica de la maqueta d'intranet, instal·lada i configurada per poder fer proves del seu funcionament. S'hi pot accedir des de diferents perfils d'usuaris: administradors, professorat i alumnat. La configuració de la intranet de demostració és molt bàsica i els seus continguts es regeneren automàticament. Podeu utilitzar la intranet de demostració per portar a terme totes aquelles proves que cregueu oportunes sense haver de patir per fer malbé alguna cosa relativa a la configuració. La URL d'accés a la intranet de demostració és:

http://phobos.xtec.cat/intradv

Els cursos de formació

En aquest moment disposem de dos cursos de formació. Aquests cursos són:

  • La intranet, una eina per a la comunicació i l'aprenentatge. Ús i dinamització. Té com a objectiu mostrar les possibilitats de la intranet tant didàctiques com de gestió i, també, donar recursos que poden ajudar a la seva dinamització. Per si no us n'havíeu adonat, es tracta precisament del curs que esteu fent ;-).
  • La intranet, una eina per a la comunicació i l'aprenentatge. Instal·lació i administració. Està pensat per a futurs administradors de la intranet i mostra com configurar-la per tal que s'adapti a allo que el centre necessita. Podeu accedir als materials d'aquest curs des d'aquí.

Els tallers de la intranet

Són petites unitats didàctiques on s'expliquen tècniques i singularitats de la intranet. N'hi ha de diferents tipus: els destinats a administradors, els destinats a totes les persones usuàries d'intranets i els de caire didàctic. La URL d'accés als tallers del projecte Intraweb és:

http://phobos.xtec.cat/intraweb/document/tallers

Els autors/es d'aquests textos són persones que han contribuït en el projecte de forma voluntària i desinteressada. Cal agrair-los les seves aportacions.

La zona de desenvolupament

És l'espai on els programadors i, en general, les persones que ajuden a millorar i fer evolucionar el projecte interactuen, i, quan és necessari, hi envien els fitxers de tots i cadascun dels mòduls que formen la intranet amb les millores incorporades. La URL d'accés a la zona desenvolupament és:

https://projectes.lafarga.cat/projects/intraweb/

Projectes laFarga

Accediu a la pàgina web del projecte Intraweb i localitzeu-hi els mitjans de difusió i suport què s'han comentat més amunt. Tots són accessibles des de la la web de suport.

Valideu-vos al projecte. Per fer-ho només heu de posar les dades de correu de la XTEC en el formulari de validació de la pàgina d'inici i fer clic al botó Entra.

Validació a la web de suport del projecte Intraweb

En aquesta web tota la informació és accessible per als usuaris no registrats. El fet de validar-se permet participar en els fòrums i disposar d'un compte de correu intern.