• Introducció a les intranets
  • Les intranets i els Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge (EVEA)
  • La intranet: una eina dinàmica
  • La intranet com a eina d'aprenentatge
  • La intranet com a eina d'integració dins del centre
  • La intranet ecològica i estalviadora
  • La intranet com a eina de gestió
  • Les intranets són webs dinàmiques
 • El projecte Intraweb
  • La web de suport
  • El sistema de preguntes més freqüents
  • La bústia de contacte
  • La intranet de demostració
  • Els cursos de formació
  • Els tallers de la intranet
  • La zona de desenvolupament
 • Concepte de CMS
  • Tipus de CMS: continguts, fòrums, blocs, aprenentatge virtual (e-learning), etc.
  • El CMS Zikula
 • La intranet de formació
  • Accés a la intranet de formació
  • La pantalla inicial
  • El fòrum de l'aula
  • El fòrum global
  • El correu intern
  • El tauler de notes
  • El formulari d'enviament d'exercicis
  • El vostre avatar
  • Subscripció al bloc de novetats
 • Les intranet de pràctiques
  • Accés a la intranet des de perfils diferents de forma simultània
  • Sortida de la intranet

Pràctiques