Objectius

  • Conèixer l'abast de la integració del Moodle i la intranet.
  • Configurar el Moodle per a que utilitzi la taula d'usuaris del Zikula.
  • Gestionar els usuaris del Moodle des de la intranet, incloent la inscripció a cursos.
  • Conèixer les funcionalitats de l'eina de gestió dels serveis d'Àgora.

Pràctiques

  • Pràctica 1: El Moodle del curs. Importació de cursos en el Moodle.
  • Pràctica 2: Sincronització d'usuaris entre el Moodle i la intranet.
  • Pràctica 3: Inscripció d'alumnat i professorat al Moodle des de la intranet.
  • Pràctica 4: Validació al Moodle des de la intranet.
  • Pràctica 5: El gestor dels serveis d'Àgora.