Gestió dels entorns visuals

A la pràctica anterior heu vist la llista d'entorns visuals, com fer una vista prèvia d'un entorn visual i quins són i per a que serveixen les diferents opcions de configuració del motor d'entorns visuals.

En aquesta pràctica, que complementa l'anterior, veureu com canviar l'entorn visual de tots els usuaris, com fer que els usuaris puguin canviar-se'l de manera particular i com esborrar entorns visuals.

Canvi de l'entorn visual

Entorn visual predefinit de la intranet

Quan la intranet disposa de més d'un entorn visual, els administradors poden donar als usuaris la possibilitat d'escollir el que més els agradi. En la pràctica anterior, a la configuració del Xanthia, vàreu veure el paràmetre Permet als usuaris canviar d'entorn visual, que, si està marcat, fa que els usuaris es puguin canviar l'entorn visual. Si no està marcat, tots els usuaris fan servir l'entorn visual predefinit (aquesta és la configuració que es va proposar a la pràctica anterior).

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Aneu a AdministracióSistema.

Cliqueu al Gestor d'entorns visuals.

Taula d'entorns visuals

Els entorns visuals que poden ser utilitzats per navegar per la intranet disposen de la icona Establir per defecte. La resta d'entorns visuals serveixen a propòsits molt específics.

Feu clic a la icona corresponent a l'entorn visual Intraweb XTEC2. El Zikula us preguntarà si confirmeu que tots els usuaris han de fer servir aquest entorn visual.

Pregunta de confirmació

Feu clic a la icona de confirmació (en color verd) i observeu com l'entorn visual ha canviat.

A partir d'aquest moment tots els usuaris, tant validats com no registrats, veuen la intranet amb aquesta nova aparença.

De la mateixa manera, torneu a fer que l'entorn visual utilitzat per la intranet sigui l'Intraweb XTEC.

Entorn visual d'un usuari/ària

Si el paràmetre Permet als usuaris canviar d'entorn visual està marcat, cada usuari validat pot decidir quin dels entorns visuals disponibles vol utilitzar. Tot seguit canviareu l'entorn visual de l'usuari admin sense afectar a la resta d'usuaris.

Aneu a l'opció Paràmetres del menú horitzontal del mòdul.

Marqueu la casella corresponent al paràmetre Permet als usuaris canviar d'entorn visual.

Deseu els canvis.

Ubicació de l'opció de canvi d'entorn visual

Feu clic a l'opció El meu compte del menú horitzontal de la capçalera.

Feu clic al Canviador d'entorn visual. Aquesta opció només apareix quan els usuaris es poden canviar l'entorn visual.

Accés al canviador d'entorn visual

Veureu una llista amb tots els entorns visuals disponibles, juntament amb un enllaç per fer una vista prèvia i un altre per utilitzar-lo. Cada entorn visual inclou una imatge que hauria de ser una mostra de com es veurà la intranet. En alguns casos, la imatge no es correspon amb l'aspecte real, per tant, cal fer clic a l'opció Mostra l'entorn visual de cada un d'ells per veure l'aspecte real de cada un d'ells.

Enllaç per canviar l'entorn visual

Feu clic a l'enllaç Utilitza l'entorn visual corresponent a l'Intraweb XTEC2.

Observeu que l'aspecte de la intranet ha canviat completament. Segons quin entorn visual trieu us podeu trobar amb que el menú horitzontal de la capçalera ha desaparegut i no podeu tornar a El meu compte. En aquest cas, heu d'introduir l'adreça següent:

http://hipolit2.xtec.cat/agora/d134xxxxxx/intranet/user.php

Recordeu que xxxx fa referència al vostre nom d'usuari XTEC. D'aquesta manera entreu directament a la secció El meu compte i podeu recuperar l'entorn visual original.

Els usuaris no registrats no poden canviar-se l'entorn visual. Cal tenir compte a la intranet per poder triar un entorn visual personal.

Els dos procediments de canvi d'entorn visual que heu vist tenen implicacions diferents. El primer només està accessible pels administradors i afecta a tots els usuaris. El segon està accessible a tots els usuaris registrats, sempre i quan un administrador/a ho configuri, i només afecta a un sol usuari/ària.

Eliminació d'entorns visuals

Quan un entorn visual no s'ha de tornar a utilitzar es pot esborrar de la intranet. En el cas d'Àgora, l'esborrament no és real, sinó que només s'esborra de la base de dades i queda inaccessible pels usuaris. Però si regenereu la llista d'entorns visuals, tornarà a aparèixer.

Aneu a AdministracióSistema i feu clic al Gestor d'entorns visuals.

Tot seguit eliminareu un entorn visual. Podeu eliminar el que vulgueu, però la proposta és eliminar l'Atom. Aquest entorn visual serveix per a que altres web es puguin sindicar a la intranet obtenint les dades en format Atom.

Cliqueu sobre la icona que simbolitza una paperera corresponent a l'entorn visual que voleu eliminar.

Accés a l'eliminació de l'entorn visual Atom

Apareixerà una finestra de confirmació de l'esborrament. En aquesta finestra podeu marcar l'opció d'esborrar els fitxers de l'entorn visual, tot i que, a Àgora, aquesta opció no té cap efecte perquè el directori dels entorns visual està protegit contra l'esborrament.

Finestra de confirmació d'eliminació de l'entorn visual

Confirmeu l'esborrament.

A partir d'ara, els usuaris no poden utilitzar l'entorn visual perquè no està instal·lat, però els fitxers hi són i, com que el Zikula hi pot accedir, si regenereu la llista d'entorns visuals es tornarà a activar i el veureu a la llista.

Esborrar un entorn visual us pot servir, si permeteu que els usuaris es canviïn l'entorn visual, per fer que no puguin utilitzar aquest entorn visual en concret.

Abans d'eliminar un entorn visual cal assegurar-se que no hi ha cap usuari/ària que l'estigui fent servir. En cas contrari, aquesta persona es quedaria sense accés a la intranet.