Què és un entorn visual?

Un entorn visual és un disseny gràfic, una estètica. El continguts es poden presentar amb entorns visuals diferents, és a dir, amb els colors, les imatges de fons, el format dels textos i la distribució de determinats elements personalitzats.

El Zikula separa els continguts (la informació pròpiament dita) de la presentació (la manera com es mostra a la pantalla). De la mateixa forma que els mòduls s'encarreguen d'aportar funcionalitats, els entorns visuals aporten l'estètica.

Normalment una web es presenta amb un únic entorn visual, tot i que és possible tenir-ne diversos i que, fins i tot, els usuaris puguin escollir el que més els agradi d'entre els que proporciona l’administrador/a de la web.

L'administració dels entorns visuals

La part de la intranet que genera l'aspecte de les pàgines web es coneix com a motor d'entorns visuals. El conjunt d'elements de definició de l'estètica constitueixen els entorns visuals. És a dir, el motor d'entorns visuals fa servir els entorns visuals per fer la que intranet tingui una estètica o una altra. El motor d'entorns visuals del Zikula s'anomena Xanthia.

El Xanthia és una eina exclusivament d'administració, per tant, heu d'entrar a la intranet amb un usuari/ària administrador.

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Cliqueu a l'opció AdministracióSistema del menú horitzontal de la capçalera. D'aquesta manera accedireu directament a la pestanya Sistema.

Feu clic al Gestor d'entorns visuals.

Accés als entorns visuals

Entrareu a la interfície d'administració del Xanthia.

La taula d'entorns visuals

La pantalla que es carrega inicialment mostra una taula amb els entorns visuals disponibles a la vostra intranet. Aquest llistat correspon a l'opció Llista d'entorns visuals del menú horitzontal del mòdul. Localitzeu aquesta opció a la imatge:

Llistat d'entorns visuals Xanthia disponibles

La taula té tres columnes. La primera correspon al nom de l'entorn visual que, si està a punt per ser utilitzat, també és un enllaç a la vista prèvia.

Feu clic a l'enllaç Intraweb Bluegrace Àgora.

Accés a la vista prèvia de l'entorn visual "Intraweb Bluegrace Àgora"

Veureu que l'aspecte de la web canvia totalment.

Aspecte de la intranet amb l'entorn visual "Intraweb Bluegrace Àgora"

El que esteu veient és el tauler d'administració utilitzant l'entorn visual Intraweb Bluegrace Àgora en lloc de l'Intraweb XTEC, que és el que es fa servir de manera predeterminada. Aquest canvi és temporal i no afecta a cap altre usuari/ària. Si feu un clic a qualsevol enllaç, tornareu a veure la intranet utilitzant l'entorn visual anterior.

Per tornar a on éreu abans, feu clic a botó d'anar enrere del vostre navegador. També podeu fer clic al gestor d'entorns visuals.

La segona columna de la taula d'entorns visuals n'indica el tipus. Hi ha tres tipus diferents:

  • Heretats: entorns visuals molt antics, anteriors a l'aparició del Xanthia. Són poc eficients i no es poden configurar. No n'hi ha cap d'aquest tipus.
  • Xanthia 2: entorns visuals del PostNuke. Cal actualitzar-los per poder-los utilitzar. Tampoc n'hi ha cap d'aquest tipus.
  • Xanthia 3: entorns visuals del Zikula. El sistema els reconeix i els pot fer servir.

La tercera columna mostra unes icones que indiquen les accions que es poden dur a terme amb cada un dels entorns visuals. Les icones possibles són les següents:

Edició Permet accedir a l'edició de l'entorn visual. A Àgora, les opcions de configuració que apareixen en aquesta opció no es poden modificar degut a que els canvis afectarien a totes les intranets. Si ho intenteu, no es desaran els canvis.
Eliminació Permet esborrar l'entorn visual. A Àgora només s'esborra el registre de la taula d'entorns visuals perquè els fitxers estan protegits. Per tant, en regenerar la llista d'entorns visuals, tots els esborrats tornen a aparèixer.
Establir per defecte Canvia l'entorn visual de la intranet. Fa que tots els usuaris utilitzin l'entorn visual indicat. És un canvi permanent.
Informació Mostra la fitxa de l'entorn visual.
Actualització Actualitza l'entorn visual per passar de Xanthia 2.0 a Xanthia 3.0. Aquesta opció no la veureu a Àgora.

A Àgora les opcions de configuració dels entorns visuals estan bloquejades. Per això, les modificacions dels entorns visuals s'han de dur a terme utilitzant els fitxers de fulls d'estils que veureu a les pràctiques 3, 4 i 5 d'aquest mòdul del curs.

Heu de tenir en compte que no tots els entorns virtuals poden ser utilitzats per part dels usuaris. Només poden utilitzar els que disposen de la icona .

Els paràmetres del motor d'entorns visuals

L'enllaç Paràmetres del menú horitzontal del mòdul permet accedir a la configuració de diversos paràmetres del motor. La configuració predeterminada d'aquests paràmetres és l'adequada en la gran majoria dels casos, de manera que es recomana no fer-hi modificacions. De tota manera, és interessant conèixer-los.

Feu clic a l'opció Paràmetres del menú horitzontal del mòdul.

Accés als paràmetres del Xanthia

Observeu que les opcions de configuració estan agrupades. El paràmetre Elements per pàgina fa referència al nombre d'entorns visuals que es mostren a la taula d'entorns visuals. Si s'excedeix el nombre indicat (per defecte, 25) només es mostren els 25 primers i apareix un paginador davall la taula. No heu de canviar aquest valor.

Opció "Elements per pàgina"

Si es marca l'opció Permet als usuaris canviar d'entorn visual, cada usuari/ària podrà escollir quin entorn visual vol fer servir d'entre tots els entorns visuals d'usuari que es trobin actius (l'opció per canviar-lo li apareixerà a l'apartat El meu compte del menú horitzontal de la capçalera). Per tant, diferents usuaris podran tenir diferents entorns visuals. Aquesta situació no sol ser recomanable així que deixeu la casella sense marcar.

Opció de canvi de l'entorn visual dels usuaris

Els entorns visuals es basen en plantilles HTML que per poder ser utilitzades, s'han de compilar, procés que es dur a terme de manera automàtica. El Xanthia ofereix la possibilitat de compilar cada vegada les plantilles o fer-ho només una vegada. Compilar les plantilles cada vegada que es mostra una pàgina alenteix la navegació, però no fer-ho mai pot fer que, en actualitzar un mòdul, els seus continguts no es vegin bé.

La solució que s'ha trobat consisteix en el següent: cada vegada que s'ha de visualitzar una pàgina de la intranet es comprova si les plantilles compilades estan actualitzades (opció Comprova l'existència de versions actualitzades de les plantilles marcada). Si no ho estan, es tornen a compilar, però si estan al dia, no cal fer-ho. En cas de que aquesta opció estigui desactivada, les plantilles no es recompilen mai.

L'opció Força la recompilació de les plantilles provoca que les plantilles es recompilin sempre. Això no és gens recomanable perquè alenteix la navegació.

L'enllaç Esborra les plantilles compilades permet forçar l'esborrament de totes les plantilles compilades. En cas de que noteu que els continguts de la intranet apareixen mal distribuïts, amb deficiències estètiques evidents, fer-hi clic pot contribuir a resoldre-ho.

Opcions de compilació

La memòria cau de les plantilles és el pas següent a la compilació. El resultat de la compilació és codi PHP. Quan aquest codi es processa, el resultat és codi HTML, que és el que es desa a la memòria cau. Comparada amb la compilació, la memòria cau permet agilitzar molt la navegació. Malauradament, l'activació de la memòria cau acostuma a ser molt conflictiva perquè provoca que els usuaris no vegin les actualitzacions de continguts fins que la memòria expira. També pot provocar que els usuaris no puguin entrar a la intranet.

La memòria té un temps de vida predefinit d'1 hora. Això vol dir que, si s'activa la memòria cau, els enviaments de missatges als fòrums, les notes dels formularis, les anotacions de les agendes i tot el que introdueixin els usuaris a la intranet, no apareixerà fins una hora després del seu enviament. Normalment, això no és acceptable. El sistema permet especificar excepcions a nivell de mòdul, de manera que la memòria cau estigui activada a tot arreu excepte, per exemple, en els fòrums. En general, això tampoc és acceptable perquè interessa que els canvis apareguin immediatament. Per tant, es recomana no activar-la en cap cas.

Opcions de la memòria cau

La combinació de CSS i JS provoca que tots els fitxers de fulls d'estils i de javascript es combinin en un de sol. Això millora lleugerament el temps de càrrega de les pàgines.

Si activeu aquesta opció, apareixeran més paràmetres. El paràmetre Utilitza compressió provoca que, a més de combinar-se els fitxers, s'eliminin caràcters innecessaris, cosa que encara millora més l'efecte de la combinació.

Així mateix, el paràmetre Redueix els CSS encara va més enllà i elimina qualsevol caràcter que el navegador no necessita. Malauradament, aquesta darrera opció no és gens recomanable perquè s'ha comprovat que acaba provocant, a llarg termini, problemes estètics a la intranet.

L'enllaç Esborra la memòria cau del fitxer de combinació permet esborrar els fitxers temporals que genera la combinació de fitxers i resol qualsevol problema que pugui ocasionar.

Opcions d'optimització CSS/JS

Les opcions de combinació estan desactivades de manera predeterminada perquè és la configuració que no dóna problemes mai. Si voleu, la podeu activar, però no marqueu mai la casella Redueix els CSS perquè acostuma a donar problemes a llarg termini.

El filtre de sortida trimwhitespace elimina espais en blanc del codi HTML. Això només afecta a la visualització del codi HTML de les pàgines i no té cap efecte visible pels usuaris. En casos en que la velocitat de connexió al servidor sigui lenta pot ajudar a incrementar molt lleugerament la velocitat. En general, però, el seu efecte és molt limitat.

Opcions de filtratge