Consideracions prèvies

Els entorns visuals són un element de personalització estètica molt flexible i, conseqüentment, complex. Per aquest motiu, el present mòdul té una part requerida per poder-lo superar i una part complementària, adreçada a aquelles persones interessades en treballar l'estètica de la intranet i que, a més, tinguin uns coneixements mínims de llenguatge CSS (fulls d'estils).

Les pràctiques 1 i 2 tracten aspectes molt bàsics dels entorns visuals, i marquen uns coneixements mínims que és necessari assolir. La pràctica 3 explica el procediment de personalització dels entorns visuals d'Àgora i també és obligatòria. Les pràctiques 4 i 5 tenen continguts complementaris als de la 3 i, per aquest motiu, són opcionals.

Per evitar que els coneixements tècnics relacionats amb els fulls d'estils siguin un obstacle per a la superació d'aquest mòdul, no s'inclou cap exercici de final de mòdul que requereixi treball amb fitxers CSS.

Objectius

  • Adquirir el concepte d'entorn visual.
  • Gestionar els entorns visuals (afegir, eliminar, activar…).
  • Ser capaç de canviar el logotip dels entorns visuals.
  • Conèixer el procediment per fer modificacions estètiques a un entorn visual.

Pràctiques

  • Pràctica 1: El motor d'entorns visuals. Conceptes bàsics.
  • Pràctica 2: Gestió dels entorns visuals.
  • Pràctica 3: Configuració de l'entorn visual Intraweb XTEC.
  • Pràctica 4: Configuració de l'entorn visual Intraweb Bluegrace Àgora (pràctica opcional)
  • Pràctica 5: Configuració de l'entorn visual Intraweb XTEC2 (pràctica opcional).