Objectius

  • Crear i organitzar les opcions del menú de la capçalera.
  • Mostrar contingut extern dins de la intranet.
  • Enviar notícies i conèixer la seva organització en categories.
  • Saber que és una font de notícies i com enllaçar-la.
  • Crear pàgines estàtiques senzilles.
  • Crear pàgines estàtiques complexes.

Pràctiques