Objectius

  • Conèixer el funcionament del sistema de permisos del Zikula i ser capaç de crear-los, esborrar-los i modificar-los.
  • Conèixer les possibilitat que ofereix de canvi de rol.
  • Gestionar els blocs de la intranet per tal de crear-ne, esborrar-ne i modificar-ne.
  • Administrar els mòduls de la intranet per afegir i/o personalitzar les funcionalitats de la intranet.
  • Gestionar els usuaris de la intranet i conèixer el procediment d'alta massiva.
  • Gestionar els grups de la intranet i la pertinença dels usuaris als grups.

Pràctiques