Els fòrums de la intranet

Els fòrums són espais que permeten mantenir debats, de forma asincrona, sobre tota mena de temes d'interès per al professorat i l'alumnat. Dins la intranet, poden ser usats per debatre sobre aspectes relacionats amb el centre docent, l'actualitat… També són útils com a recurs pedagògic per treballar temes del currículum o fer intercanvis de missatges amb l'alumnat d’altres centres. Els fòrums són eines interessants per fomentar el debat i el treball cooperatiu.

El nombre de fòrums dels quals pot disposar la intranet és il·limitat. Cadascun d'ells, pot tenir l'accés restringit a grups d'usuaris concrets.

En aquesta pràctica aprendreu a administrar, configurar i utilitzar els fòrums de la intranet.

Administració dels fòrums

La creació, l'edició i l'esborrament de fòrums es fa des de la interfície d'administració del mòdul.

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Aneu a l'administració dels fòrums des del menú horitzontal de la capçalera, des de l'opció AdministracióIntranetFòrums.

També hi podeu accedir des del Tauler d'administració, clicant a la icona dels fòrums que trobareu a la pestanya Intraweb.

Icona d'accés a l'administració dels fòrums

En accedir a l'administració veureu una taula que conté una fila per a cada fòrum.

 Pantalla inicial de l'administració dels fòrums

Observeu que a la darrera columna de la taula hi ha les opcions d'editar, esborrar i copiar fòrums.

Damunt de la taula, podeu veure tres enllaços que serveixen per crear fòrums, per veure la llista de fòrums existents (aquí és on us trobeu ara) i per entrar a la configuració del mòdul.

Feu clic a l'enllaç Crea un fòrum nou.

Apareixerà el formulari de creació de fòrums.

Formulari de creació de fòrums

El significat dels diferents camps és el següent:

  • Nom del fòrum: Nom amb el qual es reconeix el fòrum.
  • Descripció: Descripció breu que permet tenir informació addicional sobre el fòrum.
  • Admet fitxers adjunts als missatges: Cal marcar aquesta opció si es vol que els missatges enviats a aquest fòrum admetin l'adjunció de fitxers.
  • Minuts després de l'enviament, durant els quals els missatges són editables pels seus remitents: Cal especificar el nombre de minuts després de l'enviament de missatges en que aquests es poden modificar per part de qui els ha enviat.
  • Minuts després de l'enviament, durant els quals els missatges són esborrables pels seus remitents: Cal especificar el nombre de minuts després de l'enviament de missatges en que aquests es poden esborrar per part de qui els ha enviat.
  • Observacions: En aquest camp es pot posar informació addicional que només serà visible als usuaris amb drets d'administració dels fòrums.
  • Actiu?: Cal marcar aquesta opció perquè el fòrum sigui accessible. Equival a dir que el fòrum és actiu i permet l'accés als usuaris.

Ompliu els diferents camps del formulari. Poseu-li el nom que vulgueu, feu que admeti fitxers adjunts i, molt important, marqueu la casella Actiu.

Una vegada omplert el formulari, feu clic a la icona de color verd per crear el fòrum.

El fòrum que acabeu de crear apareixerà a la taula de fòrums, però ningú no hi podrà accedir fins que autoritzeu a algun grup a accedir-hi. Fixeu-vos que cada fòrum té dues icones a la columna Grup:

Configuració dels grups que tenen accés

1. Permet treure l'accés d'un grup sobre un fòrum: Si feu un clic sobre aquesta opció apareixerà un missatge de confirmació abans d'esborrar l'accés del grup. En acceptar, el grup ja no podrà entrar a aquest fòrum.

2. Permet donar accés a un grup al fòrum: Obreu una pantalla des de on és pot triar quin grup tindrà accés al fòrum i amb quin nivell d'accés.

Aquestes mateixes icones apareixen a la columna dels moderadors, amb el mateix comportament.

Feu clic a la icona que apareix a la columna Grup dins de la fila corresponent al fòrum nou.

Apareixerà un formulari on heu de triar un grup i un tipus d'accés.

Feu que el grup professorat tingui accés de lectura i escriptura al fòrum que acabeu de crear.

Repetiu el procés per fer que el grup alumnat només tingui accés de lectura.

També serà necessari indicar quines persones actuaran de moderadores del fòrum. Els moderadors tenen la capacitat d'accedir a tot el contingut del fòrum i editar, esborrar i canviar de tema les intervencions dels usuaris.

Feu clic a la icona que apareix a la columna Moderadors.

En el formulari que apareix, trieu el grup Administradors.

Espereu uns segons i trieu, com a moderador/a, l'administrador/a.

Deseu.

D'aquesta manera, el fòrum està a punt per ser utilitzat.

Quan s'esborra un fòrum, també s'esborren tots els missatges que conté. Aquests missatges que no es podran recuperar. Si es vol deixar un fòrum inaccessible durant un període de temps, la millor opció és desactivar-lo.

Els moderadors poden esborrar temes, però només els administradors poden esborrar fòrums.

Aneu a la taula de fòrums i feu clic sobre l'opció de copiar el fòrum que acabeu de crear. S'obrirà el formulari de creació de fòrums complimentat amb les dades del fòrum que acabeu de crear.

Modifiqueu les dades que cregueu oportunes i feu clic sobre el botó Crea (icona amb un tic de color verd). Amb aquesta acció, es crearà un fòrum nou amb les dades que hàgiu indicat en el formulari. Els missatges no es copiaran ni tampoc ho faran els grups que hi poden accedir ni els moderadors assignats.

Des de la taula de fòrums es pot editar quins grups tenen accés el fòrum i qui són els moderadors.

L'enllaç Configura el mòdul permet accedir als paràmetres generals de tots els fòrums.

Paràmetres generals del mòdul

Només es poden configurar dos paràmetres d'aquest mòdul:

  • El paràmetre Directori del servidor on s'emmagatzemen els fitxers adjunts als fòrums fa referència a la carpeta dels fitxers del lloc a on es desen els fitxers adjunts dels fòrums. Si voleu canviar aquesta carpeta, abans heu d'anar als fitxers del lloc i crear-ne una de nova. En qualsevol cas, es recomana no canviar-la.
  • El paràmetre Els usuaris no registrats poden veure els avatars del remitents dels missatges està relacionat amb una qüestió de privacitat: es pot fer que els no registrats tinguin accés a un fòrum, cosa que faria que tots els enviament que s'hi facin siguin accessibles per qualsevol visitant anònim. Donat aquest supòsit, es pot decidir que els visitants anònims no vegin els avatars dels usuaris de la intranet que hi han fet enviaments.Creació de temes i enviament de missatges

El fòrums contenen missatges (també anomenats enviaments -en anglès, posts-). Per facilitar que tot estigui endreçat i organitzat, aquests missatges es poden agrupar en temes, donant lloc a una estructura de 3 nivells: cada fòrum conté temes, que a la vegada, contenen missatges. Tot seguit veureu com treballar amb temes.

El primer pas és entrar a la interfície d'usuari dels fòrums.

Feu clic a l'opció Fòrums del bloc Menú principal.

Apareixerà una taula amb tots els fòrums als que té accés l'usuari/ària amb el que heu entrat. Apareixeran els fòrums que acabeu de crear sempre i quan l'usuari/ària amb el que heu entrat pertanyi a algun dels grups amb accés, o bé en sigui moderador/a. Per tant, és possible que no apareguin tots els fòrums definits.

En entrar als fòrums des del menú principal, és possible que els administradors no vegin tots els fòrums. Això és degut a que només es mostren els fòrums en que s'hi té accés explícit, ja sigui com a membre d'un grup o com a moderador/a.

Des de la taula es pot accedir als temes i missatges d'un fòrum fent clic al nom del fòrum.

Taula de fòrums d'exemple

El contingut dels fòrums s'estructura en temes, dins dels quals hi ha missatges. Aquesta estructura permet, per exemple, crear un tema per cadascuna de les matèries d'un nivell o grup d'alumnes i mantenir, així, la informació ben classificada.

També és possible crear missatges sense tema. Això està orientat als entorns on es fa un ús reduït del fòrum i es desitja tenir tots els missatges junts, sense necessitat d'haver d'entrar dins dels temes.

Quan s'accedeix a l'interior d'un fòrum, s'obre una taula amb la relació de temes que conté el fòrum i la informació relativa a aquests: el títol, la descripció, la data i l'hora en que van ser creats, les persones que els han creat, el total de temes i missatges que contenen i el nombre de missatges que l'usuari/ària encara no ha visitat.

Cliqueu damunt el nom d'un dels fòrums que heu creat. Hi entrareu a dins.

Atès que el fòrum està buit, la imatge següent mostra un exemple d'un fòrum amb dos temes.

Llistat de temes d'un fòrum

En cas de que el fòrum contingui missatges que no pertanyin a cap tema, apareixeran davall la llista de temes, mentre que els missatges que pertanyen a un tema es poden veure fent clic damunt el títol del tema.

Llistat de missatges d'un tema

Creeu una tema nou fent clic a Crea un tema nou del menú horitzontal del mòdul.

Apareixerà el formulari de creació de temes

Formulari de creació de temes

El formulari té 4 camps. Els dos de dalt corresponen al tema, mentre que els dos de baix serveixen per enviar, opcionalment, el primer missatge al tema.

Ompliu els camps del tema i aprofiteu per enviar el primer missatge.

Tornareu a la llista de temes, a on podreu veure el resultat de l'acció que acabeu de dur a terme.

Entreu dins del tema fent clic damunt del seu nom.

Envieu un missatge nou. Per fer-ho cliqueu a l'opció Envia un missatge nou, ompliu el formulari i envieu-lo.

Formulari de creació de missatges

El missatge que s'envia en crear el tema no ofereix la possibilitat d'associar-li una emoticona, mentre que el missatge que es crea fent clic a l'opció del menú horitzontal del mòdul sí ho permet.

Les emoticones associades als missatges només apareixen si el mòdul bbsmile està activat i s'ha establert el lligam dels fòrums amb el bbsmile. La intranet està configurada així de manera predeterminada.

Creeu un missatge que no estigui contingut dins de cap tema, això ho aconseguireu si, des de la llista de temes, feu clic a l'enllaç Envia un missatge nou.

Immediatament després de l'enviament d'un missatge és possible, en funció de la configuració del mòdul, que el missatge es pugui esborrar o editar durant un cert temps.

Proveu d'editar i esborrar un dels missatges que acabeu d'enviar.

Els moderadors sempre poden editar i esborrar qualsevol missatge, sense límit de temps.

Moderació de fòrums

Si un usuari/ària és moderador/a d'un o diversos fòrums, tindrà les opcions d'esborrar i editar missatges, esborrar temes i moure els missatges entre els temes i els fòrums que modera.

Tot això s'aconsegueix amb les icones de moderació.

Accediu a la intranet amb l'usuari/ària admin

Entreu als fòrums mitjançant l'opció del menú principal i entreu al fòrum en que anteriorment heu creat els temes. Si no hi ha cap fòrum amb temes, entreu a un fòrum qualsevol i creeu-hi un parell de temes.

Llistat de temes del fòrum centre

Observeu que a la darrera columna apareixen tres icones:

Icona d'esborrament del tema i els seus missatges Permet esborrar el tema i tots els missatges que conté.
Icona de desplaçament cap a dalt del tema Permet desplaçar el tema dins de la llista de temes per a que aparegui una posició més amunt.
Icona de desplaçament cap a abaix del tema Permet desplaçar el tema dins de la llista de temes per a que aparegui una posició més abaix.

Canvieu l'ordre dels temes fent clic a les icones de les fletxes.

Creeu un tema amb un missatge i esborreu-lo. Observeu que es demana confirmació abans d'eliminar-lo.

Accediu a un tema que contingui missatges. Si no n'hi ha cap, creeu-lo i envieu-hi dos missatges.

Llistat de missatges

A la columna Accions trobareu les icones següents:

 Icona d'esborrament d'un missatge Permet esborrar un missatge. L'autor/a del missatge veu aquesta icona durant un cert temps després de crear el missatge si l'administrador/a ho permet
Icona d'edició d'un missatge Permet editar un missatge. L'autor/a del missatge veu aquesta icona durant un cert temps després de crear el missatge si l'administrador/a ho permet
Icona de desplaçament d'un missatge Permet desplaçar el missatge entre els temes i els fòrums que modera el moderador/a que veu la icona.

Editeu un missatge i esborreu-lo.

Desplaceu algun missatge. Primer heu de triar el fòrum de destí. A continuació es tornarà a carregar la pàgina amb els temes del fòrum seleccionat i en podreu escollir un. També podeu optar per deixar-lo sense tema.

Marcatge de missatges

Els usuaris poden marcar els missatges dels fòrums amb la icona d'una bandera. Així, més endavant, quan tornin a entrar al fòrum, poden trobar amb facilitat els missatges que han decidit destacar.

Així mateix, si hi ha missatges marcats, l'usuari/ària veurà un enllaç en el bloc de novetats i marcats que li facilitarà l'accés al mateixos.

Cada usuari/ària pot marcar tants missatges com vulgui. Per marcar o desmarcar un missatge només s'ha de fer clic a la part esquerra de la fila amb la informació del missatge.

Lloc on s'ha de fer clic per marcar el missatge

Els missatges també es poden marcar o desmarcar des de la pantalla a on es visualitza el seu contingut fent clic a l'enllaç anomenat Marca el missatge o a l'enllaç anomenat Desmarca el missatge, en funció de si aquest estava marcat o desmarcat.

Marcatge de missatges mentre s'està visualitzant

Proveu de marcar i de desmarcar alguns dels missatges que teniu en els fòrums.

Quan a la llista de fòrums o a la llista de temes n'apareix algun de marcat amb una bandera, això significa que conté un o més missatges marcats.

Filtrat dels missatges segons els remitents

En els fòrums on han participat moltes persones i on hi ha molts missatges pot ser útil filtrar els missatges dels usuaris, la qual cosa permet aïllar els missatges d'una persona dels de la resta de missatges del fòrum o del tema.

Aquesta opció pot ser especialment interessant si s'ha utilitzat un fòrum per desenvolupar-hi una activitat didàctica i, en el moment d'avaluar les participacions fetes per l'alumnat, es volen filtrar tots els missatges d'un mateix alumne/a. A l'encapçalament de les llistes de missatges hi ha una llista desplegable amb els noms de les persones que han enviat missatges. Si es selecciona un d'aquests noms, només es mostren els missatges enviats per aquest usuari/ària.

Entreu en un fòrum que contingui temes i missatges.

Entreu en un dels temes que contingui missatges. Si no n'hi ha cap, creeu el tema i els missatges.

Una vegada a dins del tema, localitzeu el menú desplegable que permet triar els usuaris i seleccioneu-ne un.

Filtratge de missatges segons els remitents

Si tots els missatges els ha enviat el mateix usuari/ària, seguireu veient els mateixos missatges que abans de filtrar. En aquest cas, per experimentar amb aquesta funcionalitat, haureu de sortir de la intranet, entrar amb un altre usuari/ària i repetir el procés.

La propera vegada que entreu als fòrums de la intranet de formació, localitzeu el menú que permet filtrar per usuari/ària i comproveu com només apareixen els missatges enviats per l'usuari/ària seleccionat.

Per saber-ne més sobre l'enviament de missatges als fòrums, podeu visitar la pràctica 3 del mòdul 2 del curs D203.