La missatgeria interna

Tots els usuaris de la intranet disposen d'una bústia de correu intern que els permet intercanviar missatges privats.

La missatgeria interna està lligada a la intranet i no serveix per enviar correu electrònic. Per accedir a la seva bústia, els usuaris han d'entrar a la intranet.

Des de la versió 2.0, el mòdul de missatgeria interna incorpora una interfície d'administració que permet indicar quins grups poden adjuntar fitxers amb els missatges, quins poden enviar missatges massius i les extensions admeses, entre d'altres paràmetres.

La interfície d'administració

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Aneu a l'administració del mòdul. Heu de fer clic a l'opció AdministracióMòduls IWMissatges del menú horitzontal de la capçalera.

Obtindreu la pantalla següent:

Interfície d'administració de l'iw_messages

Inicialment no hi ha cap grup que pugui adjuntar fitxers amb els missatges.

Autoritzeu al professorat i als administradors a enviar fitxers. Per fer-ho, desplegueu el menú corresponent, seleccioneu Administradors i cliqueu a Afegeix el Grup.

Addició del grup del professorat a la llista de grups permesos per adjuntar fitxers

Feu el mateix pel professorat. Obtindreu el següent:

Resultat de l'addició del professorat i els administradors

La icona de l'aspa que apareix al costat del nom del grup serveix per revocar l'autorització d'enviament d'adjunts.

L'apartat de criteris per a l'enviament massiu de missatges permet indicar, mitjançant dos menús desplegables, quins grups poden enviar missatges massius a quins destinataris.

Autoritzeu al grup Administradors a enviar missatges massius a Tots els grups.

En el primer desplegable heu d'escollir Administradors, mentre que en el segon l'opció serà Tots els grups.

Cliqueu a Afegeix el Grup per executar l'operació. Obtindreu el següent:

Resultat de l'acció anterior

A l'apartat d'altres opcions de configuració podeu indicar:

  • El directori del servidor on s'emmagatzemen els fitxers adjunts que envien els usuaris.
  • El nombre màxim de missatges a la llista de rebuts (0 significa que no hi ha límit).
  • El nombre màxim de missatges a la llista d'enviats (0 significa que no hi ha límit).

El nombre de màxim de missatges rebuts i enviats és un paràmetre que s'estableix per intentar alleugerir la càrrega de les bases de dades. Serveix per recordar als usuaris que de tant en tant és bo fer neteja de missatges que han deixat de ser necessaris. Quan un usuari/ària supera el nombre màxim de missatges enviats i rebuts pot seguir utilitzant el mòdul, però li sortirà un missatge una mica empipador que li recordarà que té massa missatges emmagatzemats.

Si canvieu alguna d'aquestes opcions, recordeu-vos de clicar al botó Modifica per desar els canvis.

La interfície d'usuari

Accediu a la intranet amb un usuari/ària del grup professorat.

Accediu a la bústia de la missatgeria interna. Ho podeu fer des de l'enllaç Bústia que trobareu en el menú horitzontal de la capçalera.

Inicialment veureu la bústia buida. A la imatge es mostra com es veu una bústia amb missatges d'exemple.

Relació de missatges rebuts i enviats

Des de la bústia de missatges privats es pot accedir als missatges que s'han enviat i als missatges que s'han rebut. També es pot veure informació sobre si un missatge ha estat llegit i quan.

Per accedir al contingut d'un missatge s'ha de fer clic a l'assumpte del missatge.

Per enviar un missatge, cal fer clic a l'enllaç Envia un missatge i omplir el formulari d'enviament de missatges.

Formulari d'enviament d'un missatge privat

El destinatari del missatge s'ha d'escriure en el camp A: del formulari, on cal posar-hi el nom d'usuari. Si comenceu a escriure el nom d'usuari, el sistema buscarà tots els que comencin igual i us mostrarà una llista per triar-lo.

El camp d'elecció de grup només apareix en cas de que l'usuari/ària pertanyi a un grup al qual l'administrador/a ha autoritzat a enviar missatges massius. De la mateixa manera, els camps dels fitxers només apareixeran si l'administrador/a així ho ha autoritzat.

Per enviar el missatge cal fer clic al botó Tramet.

Es poden esborrar missatges de les llistes de missatges enviats i missatges rebuts seleccionant-los i fent clic al botó Esborra. Els missatges, però, no s'esborren de la base de dades fins que no els esborren tant el remitent com el destinatari/ària.

Sovint hi ha missatges que cal destacar per poder-los trobar, si convé, més endavant o per donar-los importància. Per marcar o desmarcar un missatge s'ha de seleccionar la casella que hi ha al costat del missatge i fer clic a Marca/desmarca.

Marcat/desmarcat de missatges rebuts

Envieu alguns missatges privats a diferents usuaris. Sortiu de la intranet i entreu amb un d'aquests usuaris.

Llegiu els missatges i responeu-los.

Esborreu missatges de la llista de missatges rebuts i de la llista de missatges enviats. Comproveu que, malgrat que esborreu un missatge de la llista d'enviats, el destinatari/ària d'aquest missatge hi segueix tenint accés.

Marqueu alguns dels missatges rebuts amb una bandera.

En algunes zones de la intranet, on hi ha llistes d'usuaris, apareix una icona que, quan s'hi fa clic, obre el formulari d'enviament de missatges interns amb el camp A: complimentat amb el nom de l'usuari/ària. Això, fa possible l'enviament de missatges a qualsevol persona, malgrat no es conegui el seu nom d'usuari.

Icona d'enviament d'un missatge privat

El mòdul de missatgeria interna proporciona a la intranet una eina pràctica de comunicació entre els usuaris, sense necessitat d'haver de recórrer a d'altres serveis de missatgeria externs.