Les activitats clic

El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats…

Les activitats clic es poden utilitzar de dues maneres: a través del navegador web o des d'una instal·lació en local del Jclic. En el primer cas es poden donar dues situacions: que les activitats estiguin a la biblioteca pública o en un servidor del centre.

La intranet, a través del mòdul iw_jclic permet fer ús de les activitats clic, integrant-les de tal manera que és possible fer un seguiment del treball dels alumnes.

La interfície d'administració

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

En el menú horitzontal de la capçalera, feu clic a l'opció AdministracióMòduls IW.

Localitzeu la icona per accedir a l'administració del mòdul iw_jclic i cliqueu-hi.

Accés a l'administració del mòdul iw_jclic

Arribareu a la interfície d'administració:

Interfície d'administració

Els dos primers paràmetres només s'han de canviar en casos excepcionals. Són l'adreça del servidor que gestiona els fitxers jar i el temps que es deixa entre les transaccions client-servidor. La recomanació és no tocar-los perquè això podria fer que les activitats clic deixessin de funcionar a la intranet.

El tercer paràmetre és el directori dels fitxers del lloc on es desen les activitats clic. Per defecte el nom del directori és jclic i no es recomana canviar-lo. Aquest directori serveix per pujar activitats clic al servidor de la intranet, de manera que l'accés a l'activitat queda restringit als usuaris autoritzats de la intranet.

El darrer paràmetre, els grups que es poden triar en el moment de fer assignacions, correspon als grups d'usuaris als quals es poden assignar activitats clic. En el moment de fer una assignació, només apareixen els grups marcats en aquesta llista.

La interfície d'usuari

Aneu a la pàgina inicial de la intranet.

Feu clic a l'opció Jclic del menú principal.

Ubicació de l'opció Jclic del menú principal

Inicialment es mostra la llista de projectes d'activitats clic que ha assignat l'usuari/ària que està accedint. Atès que és la primera vegada que hi entreu, la llista apareix buida.

El menú horitzontal del mòdul mostra 3 opcions: Activitats que he assignat i Assigna activitats, que corresponen al rol de professor/mestre i Activitats assignades, que correspon al rol d'alumne/a.

Tots els usuaris poden tenir assignades activitats clic (rol d'alumne/a), però només els que pertanyen a determinats grups en poden assignar (rol de professor/mestre). Amb la configuració de permisos predeterminada, poden assignar activitats els grups Administradors i Professorat.

Abans de seguir amb la pràctica, cal que trieu un projecte d'activitats clic per tal d'assignar-lo al grup dels alumnes (també la podeu assignar als administradors). En aquest exercici utilitzareu un projecte de la biblioteca pública de projectes d'activitats clic.

Obriu una pestanya o una finestra nova en el navegador.

Aneu a la biblioteca pública de projectes clic: http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp

Trieu un projecte. Podeu fer una cerca o agafar-ne un a l'atzar.

Feu clic damunt el títol del projecte per veure la seva fitxa.

Accés a la fitxa d'un projecte

Localitzeu el seu URL, el necessitareu per fer l'assignació

Fitxa d'un projecte d'activitats clic

Sense tancar la pestanya o finestra amb la fitxa, torneu a la pestanya o finestra de la intranet.

Cliqueu a Assigna activitats

 Menú horitzontal del mòdul

Accedireu al formulari d'assignació d'activitats.

Formulari d'assignació d'activitats

El formulari està dividit en vàries zones. La primera zona permet indicar el nom, és a dir, el text que veuran els alumnes com a títol, i un enunciat, que equival a la descripció del que han de fer.

Introduïu un nom i un enunciat.

En els paràmetres Jclic, s'ha de triar entre enllaçar una activitat o pujar-la al servidor. Com a norma és recomanable no pujar activitats al servidor perquè ocupen molt d'espai i aquest és limitat. L'excepció a això és el cas de disposar d'un servidor en el centre.

Introduïu l'URL del projecte que heu triat anteriorment. Per fer-ho, heu d'anar a la fitxa del projecte d'activitats clic i seleccionar i copiar l'URL.

Els paràmetres Aparença, Amplada i Alçada afecten l'estètica de l'activitat i la mida del quadre dins del qual es mostrarà. És probable que en el moment d'assignar l'activitat no sapigueu quins valors indicar. En aquest cas, la recomanació és deixar els valors predefinits. Posteriorment podreu editar l'assignació i modificar-los si és necessari.

Els paràmetres d'avaluació permeten limitar el nombre de vegades que els alumnes fan les activitats, així com establir els criteris per decidir si l'activitat s'ha superat o no. Aquests paràmetres es poden deixar en blanc.

Un dels punts que no us podeu deixar mai en fer una assignació és la selecció de grups. Es poden seleccionar tants grups com es vulgui. Per això, per seleccionar un grup cal fer-ho en dos passos: el primer és triar-ne un en el menú desplegable i el segon és fer clic a Afegeix. Si ho feu bé, s'anirà creant la llista de grups.

Afegiu el grup Alumnat a la llista de grups seleccionats. En podeu afegir més si voleu.

Es pot establir un període de temps durant el qual l'activitat està disponible. Això es fa amb els camps data mínima d'inici de l'activitat i data límit de lliurament. Si no es defineixen aquests camps, l'activitat estarà disponible de manera indefinida.

El camp d'observacions us permet indicar, de manera opcional, informació addicional.

Marqueu la casella Actiu. Si no la marqueu l'assignació estarà creada, però els alumnes no la veuran.

Cliqueu al botó Envia per crear l'assignació.

Apareixerà una finestra de confirmació de l'assignació.

Cliqueu a D'acord.

Finestra de confirmació de l'assignació

El projecte que acabeu d'assignar apareixerà a la llista.

Llista de projectes assignats

Els camps que s'han d'omplir obligatòriament en fer una assignació són el nom, l'enllaç de l'activitat i la llista de grups. No us oblideu de marcar el camp d'activació.

Observeu que la llista de projectes assignats té format de taula i que a la darrera columna, titulada Opcions presenta 4 icones amb els significats següents:

IconaTítolDescripció
EditaEditaPermet fer canvis en els paràmetres definits en crear l'assignació.
Corregir l'activitatCorregir l'activitatMostra els resultats dels alumnes.
TestTestPermet provar l'activitat. És recomanable comprovar que funciona després de crear l'assignació.
EsborraEsborraElimina l'assignació.

Feu clic a la icona Test.

Si heu fet bé l'assignació, es carregarà el projecte.

És possible (pot no passar) que abans de carregar-se el projecte us aparegui una finestra com la de la imatge següent.

 Avís de seguretat del Java

Es tracta d'un avís de seguretat del Java que sovint apareix en anglès. Si us apareix, el que heu de fer és marcar la casella per tal que la finestra no torni a aparèixer i clicar a Run (Executa).

En cas de que detecteu que la part inferior del projecte no es mostra sencer, premeu F5 per fer que es torni a carregar. El projecte ha de tenir un aspecte semblant a aquest:

Aspecte del projecte funcionant

Feu alguna activitat del projecte per comprovar que funciona correctament.

Si el projecte d'activitats clic no funciona cal que reviseu l'assignació. Per fer-ho, heu d'anar a la llista d'activitats i editar l'assignació.

Torneu a la llista d'activitats. Per fer-ho, cliqueu a l'opció Activitats que he assignat del menú horitzontal del mòdul.

Opció "Activitats que he assignat" del menú horitzontal del mòdul

Feu clic a la icona Corregir l'activitat de la columna Opcions.

Com que acabeu d'assignar l'activitat i ningú l'ha feta veureu el text que indica que no s'ha trobat cap sessió realitzada per cap usuari/ària.

Finestra de resultats de l'activitat

En aquests moments us trobeu amb la versió resumida dels resultats. Fixeu-vos que hi ha un enllaç que permet canviar a la versió ampliada.

Feu clic a l'enllaç Versió ampliada.

Apareixen més camps, però, com que està buit, es fa difícil veure la seva utilitat. Per això, el pas següent serà entrar amb un compte d'alumne i fer algunes activitats del projecte. D'aquesta manera, podreu veure com es mostren els resultats.

Sortiu de la intranet. L'enllaç per sortir es troba en el menú horitzontal de la capçalera.

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària alum1. Recordeu que la seva contrasenya és alum1.

Ara podeu anar a les activitats clic de dues maneres: mitjançant el bloc Menú principal o utilitzant el bloc de les activitats clic. Si no esteu a la pàgina inicial, és possible que aquest segon bloc no aparegui.

Si no esteu a la pàgina inicial. Aneu-hi. L'enllaç es troba en el menú horitzontal de la capçalera.

En el bloc titulat Jclic, localitzeu la icona del clic corresponent al projecte que acabeu d'assignar i cliqueu-hi.

Icona d'accés al projecte d'activitats clic

Es carregarà el projecte d'activitats clic tal i com l'heu vist anteriorment en fer la comprovació de funcionament.

Dediqueu un minut a fer activitats. D'aquesta manera es generen resultats que després podreu veure.

Quan en tingueu prou, feu clic a l'enllaç Activitats assignades del menú horitzontal del mòdul (fixeu-vos que com a alumne/a només teniu una opció en aquest menú).

Ubicació de l'opció

En el lloc on hi havia el projecte d'activitats, ara apareix el resum de la feina feta per l'alumne/a.

Llista de projectes clic assignats vista pels alumnes

Feu clic a Veure els resultats obtinguts.

Llista amb detalls

Observeu que apareixen tant els detalls de l'assignació com els resultats obtinguts per l'alumne/a fins al moment. Per acabar la pràctica, fareu una ullada a com veu els resultats el professor/mestre.

Sortiu de la intranet.

Torneu a entrar utilitzant l'usuari/ària amb el que heu fet l'assignació (admin).

Localitzeu el bloc titulat Jclic i cliqueu a la icona de corregir del projecte. Recordeu que el bloc només apareix si esteu a la pàgina inicial.

Bloc Jclic

Fixeu-vos que, en el cas de l'alumne/a, el missatge de que no es troben sessions ha canviat i mostra els resultats.

Feu clic a l'enllaç Versió ampliada.

Vista resumida dels resultats

Per a cada alumne/a teniu un enllaç que us permet veure més detalls de la seva puntuació. També teniu dos camps titulats Observacions i Resposta per a l'alumne/a.

Versió ampliada dels resultats de l'alum

Les observacions són notes privades de la persona que fa les assignacions. És un lloc on pot prendre nota de qualsevol circumstància relacionada amb la realització de l'activitat que posteriorment es vulgui recordar. Ningú més hi té accés.

La resposta per a l'alumne/a és visible per a aquest, de manera que serveix de punt de comunicació docent - alumne/a.

Feu clic a la icona d'edició de les observacions i de les notes per a l'alumne/a i poseu-hi alguna informació d'exemple.

Per saber-ne més sobre les activitats clic, visiteu el portal del projecte Jclic i el curs telemàtic D73. Hi trobareu informació detallada per aprendre a utilitzar-les i a fer-les. També hi trobareu un gran nombre de projectes cedits per docents que podeu utilitzar lliurement.