Els Quaderns Virtuals

Els Quaderns Virtuals és un projecte que desenvolupa el Departament d'Ensenyament que neix amb la voluntat de portar a la xarxa els quaderns d'exercicis tradicionals. El projecte està format pels serveis següents:

 • L'editor, que permet al professorat la creació de recursos multimèdia educatius adaptats als seus alumnes, de qualsevol àrea i nivell educatiu.
 • El visualitzador que facilita el seguiment i avaluació en diferents moments del procés educatiu, així com la interacció entre l'alumnat i el professorat.
 • La biblioteca pública de quaderns que afavoreix l'intercanvi i reaprofitament de materials educatius.

Des de la intranet és possible accedir als Quaderns Virtuals que hi ha a la biblioteca i fer l'assignació de quaderns als usuaris. Des de la mateixa intranet és possible, també, fer el seguiment de les activitats que han portat a terme els usuaris als qui s'han assignat Quaderns.

L'accés als Quaderns Virtuals es pot dur a terme de dues maneres: a través del bloc Menú principal que trobareu a la columna de l'esquerra o a través del bloc Quaderns Virtuals que trobareu a la columna de la dreta. Aquest segon bloc només apareix quan teniu o heu assignat Quaderns Virtuals.

Per tant, el primer pas és assignar Quaderns Virtuals.

Assignació de Quaderns

L'assignació de Quaderns Virtuals la poden fer els administradors i els membres del grup Professorat. Mitjançant els permisos, que veureu més endavant en el curs, es pot fer que més grups puguin assignar Quaderns.

Quan feu els exercicis haureu de fer una assignació amb un membre del grup Professorat. De moment fareu aquesta pràctica amb l'usuari/ària admin.

Entreu a la intranet amb l'usuari/ària admin.

Localitzeu l'enllaç Quaderns Virtuals en el bloc Menú principal.

Accés als Quaderns Virtuals

Feu clic a aquest enllaç.

Entrareu a la pàgina des d'on podeu veure els Quaderns que teniu assignats. De moment no n'hi ha cap. Com que heu entrat a la intranet amb un usuari/ària que pot assignar Quaderns, en el menú horitzontal del mòdul podeu veure un enllaç anomenat Assigna Quadern.

Feu clic sobre l'enllaç Assigna Quadern.

Accés a l'assignació de Quaderns

Apareixerà el formulari de creació d'assignacions. És un formulari força llarg, així que el teniu explicat per parts. De moment deixeu aquests dos camps en blanc, els omplireu més endavant.

 • Títol: títol del Quadern Virtual
 • Descripció: descripció de l'activitat a realitzar que veuran les persones a qui assigneu el Quadern. Aquí els podeu indicar qualsevol qüestió que hagin de tenir en compte de cara a la realització d'aquesta activitat.

Primera part de l'assignació d'un Quadern Virtual

L'apartat següent conté la informació referent als paràmetres del Quadern:

Paràmetres del quadern

Ompliu l'enllaç del Quadern.

 • Enllaç del Quadern: Aquest camp té una especial rellevància, atès que és el que fa possible enllaçar un determinat Quadern. Per tant, és essencial obtenir l'URL correcte del Quadern. Hi ha dues maneres de fer-ho, o bé des de la biblioteca pública de Quaderns, o bé enllaçant un Quadern Virtual personal. Aquestes dues opcions s'expliquen tot seguit:
La biblioteca de Quaderns Virtuals

Paràmetres del Quadern

L'enllaç Biblioteca de Quaderns condueix a una pàgina web a on es relacionen els Quaderns Virtuals disponibles lliurement per a tothom, juntament amb fitxes detallades de cada un d'ells.

Pàgina principal de la Biblioteca de Quaderns Virtuals

Feu una cerca de Quaderns corresponents a la vostra àrea o a qualsevol altra que sigui del vostre interès.

Un cop feta la cerca, trieu un Quadern i feu clic damunt el seu títol.

Entrareu a la fitxa del Quadern, des d'on tindreu accés al seu URL.

Enllaç al Quadern

Seleccioneu l'URL i copieu l'enllaç (feu clic a sobre amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció Copia).

Enganxeu l'enllaç al camp del formulari Enllaç del Quadern.

Enganxar l'enllaç al quadern

Els Quaderns Virtuals personals

La biblioteca pública conté Quaderns que els seus autors han posat a la disposició de la comunitat educativa. Ara bé, les persones que fan Quaderns poden decidir no publicar-los i deixar-los a l'espai personal que ofereix el servei de Quaderns Virtuals. Això no hi restringeix l'accés, però com que el seu URL no es pot saber, ningú l'utilitzarà.

Per poder utilitzar un Quadern Virtual personal, cal haver-lo fet prèviament. L'URL del Quadern es pot saber entrant a l'editor de Quaderns. La creació de Quaderns és una activitat que queda fora de l'àmbit d'aquest curs i no la veureu. Si és del vostre interès, trobareu més informació al curs de Quaderns Virtuals.Després d'aquest incís, repreneu la creació de l'assignació del Quadern.

Ompliu els camps Títol i Descripció que abans heu deixat en blanc.

Els paràmetres següents corresponen a les opcions pròpies dels Quaderns Virtuals. Podeu deixar els valors predeterminats.

 • Aparença: des d'aquest camp es pot triar l'aspecte que tindrà el Quadern. És a dir, com es presentarà estèticament a l'usuari/ària. Si es tria l'opció @default la visualització serà la que s'hagi predeterminat en crear el Quadern.
 • Idioma: permet decidir en quin idioma es visualitzarà el Quadern.
 • Nombre màxim de lliuraments: permet establir el nombre màxim d'intents que tenen per fer el Quadern les persones a qui s'assignarà.
 • Mostra la correcció: indica si, una vegada lliurat el Quadern, s'han de mostrar les respostes correctes.
 • Mostra les intervencions: Mostra les possibles intervencions.

La secció Finestra/marc dóna l'opció de mostrar el Quadern en una finestra nova o dins de la mateixa intranet. També permet fixar l'amplada i l'alçada del Quadern.

A la secció Finestra/marc, deixeu la configuració predeterminada.

A la secció Grups podeu seleccionar els grups d'usuaris podran fer el Quadern. En podeu triar més d'un.

Seleccioneu el grup Administradors i cliqueu a afegeix.

Assignació de grups

Al camp d'observacions podeu posar-hi informació que només veureu vosaltres mateixos. Això el diferencia del camp Descripció que heu vist anteriorment.

L'opció actiu fa que el Quadern sigui visible per a les persones que han de fer-lo. Per tant, heu de deixar l'opció marcada.

Feu clic sobre el botó Crea per fer l'assignació.

Creació del Quadern

Gestió del Quaderns Virtuals

Una vegada teniu una assignació feta, a la pàgina inicial de la intranent, a la columna de la dreta, apareixerà el bloc Quaderns Virtuals. Si aquest bloc no apareix pot ser per varis motius:

 • El bloc de Quaderns no existeix.
 • L'usuari/ària amb el que heu entrat no té accés als Quaderns.
 • L'usuari/ària amb el que heu entrat no ha assignat ni té assignat cap Quadern.
 • Acabeu d'assignar el primer Quadern i, per culpa de la memòria cau dels blocs, encara no es mostra. En aquest cas, heu de clicar a l'opció Regenera del bloc de novetats.

En aquest bloc hi trobareu la relació de Quaderns que heu assignat (rol de professor/a) i la dels que us han estat assignats (rol d'alumne/a).

Accés als Quaderns des del bloc Quaderns Virtuals

La llista d'assignacions a on l'usuari/ària amb el que heu entrat té rol de professor/a, està precedida pel text Quaderns per corregir, mentre que les assignacions a on l'usuari/ària té rol d'alumne/a estan precedides pel text Quaderns per contestar. Aquests dos texts, a més, són enllaços als llistats corresponents de Quaderns.

En el cas dels Quaderns per corregir, en fer clic damunt el nom del Quadern es mostra la llista d'usuaris que tenen el Quadern assignat, on es pot fer el seguiment del seu treball. També es mostren enllaços per editar els comentaris i les observacions individuals i per eliminar assignacions.

Feu clic en el Quadern que trobareu a la secció Quaderns per corregir. Atenció: cliqueu al Quadern, no al títol de la secció.

Llista d'usuaris amb el Quadern assignat

En el menú horitzontal del mòdul feu clic a l'opció Quaderns per corregir.

Descripció de les activitats i detalls de les assignacions

Per cada assignació de Quaderns que heu fet, podeu veure una taula com la de la imatge. Les opcions que acompanyen a cadascuna de les taules permeten previsualitzar, corregir, editar o esborrar les assignacions. Així mateix, el títol de l'assignació és un enllaç que permet entrar a la pantalla de seguiment de les activitats fetes pels usuaris a qui s'ha fet l'assignació.

Opcions de les assignacions

La descripció de les opcions és la següent:

 • Previsualitza: permet veure com és el Quadern Virtual sense desar-ne les dades.
 • Corregeix: mostra la llista d'usuaris a qui ha estat assignat el Quadern Virtual i des de la qual es podrà accedir a la verificació de les respostes a les activitats.
 • Edita: permet accedir al formulari de modificació dels paràmetres de l'assignació del Quadern Virtual.
 • Esborra: permet esborrar una assignació d'un Quadern Virtual.

Feu clic a les diferents opcions per veure les diferents pantalles, podeu tornar enrere amb el botó del navegador o clicar, cada vegada, a l'opció Quaderns per corregir del menú horitzontal del mòdul.

Realització dels Quaderns Virtuals

Per fer un Quadern Virtual amb el rol d'alumne/a, cal accedir a la seva assignació. Hi ha dues maneres de fer-ho: des del bloc Menú principal o des del bloc Quaderns Virtuals.

En aquesta pràctica heu exercit el doble rol de professorat i alumnat. Però en un entorn real, els alumnes no tenen capacitat per assignar Quaderns, de manera que en accedir a qualsevol d'aquestes dues opcions només veuran la part de contestar els Quaderns.

En el bloc de Quaderns, feu clic a l'enllaç de la secció Quaderns per contestar.

Feu clic en el títol del Quadern (aquesta opció també és present en el bloc de Quaderns).

Feu clic a l'enllaç Comença el Quadern.

S'obrirà una finestra amb el Quadern.

Aneu a algun full del Quadern i feu algun lliurament.

Torneu als Quaderns per corregir i observeu que s'ha registrat la informació sobre la vostra activitat en el Quadern.

Administració del mòdul de Quaderns Virtuals

Entreu a la intranet amb un usuari/ària administrador.

Aneu a AdministracióMòduls IW.

Localitzeu la icona d'accés als Quaderns Virtuals i feu-hi clic.

Icona d'accés a l'administració del mòdul de Quaderns Virtuals

Apareixeran les opcions de configuració del mòdul:

Opcions d'administració de la llista de Quaderns Virtuals

 • Aparences dels Quaderns: Estètiques que es podran triar pels Quaderns
 • Idiomes del Quaderns: Idiomes predefinits que es podran triar pels Quaderns
 • Nombre màxim de lliuraments: Llista de nombres màxims de lliuraments que és podran triar en assignar els Quaderns.
 • Adreça web del directori dist/html: per defecte cal deixar aquesta: http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/

Els paràmetres que trobareu per defecte (els que es mostren a la imatge), són els adequats pel bon funcionament del mòdul i no els heu de canviar.

El mòdul de Quaderns integra els Quaderns Virtuals a la intranet i aporta enormes avantatges a l'hora de fer l'assignació de Quaderns a l'alumnat del centre. Alhora, dota a la intranet d'un potent recurs d'aprenentatge. Per saber més dels Quaderns Virtuals, podeu visitar el curs telemàtic D82.