Objectius

  • Assignar Quaderns Virtuals i fer-ne el seguiment.
  • Assignar activitats clic i fer-ne el seguiment.
  • Posar a l'abast un recurs de comunicació fàcil i ràpid que simula un tauler de notes.
  • Utilitzar el sistema de comunicació privat de la intranet (la missatgeria interna).
  • Utilitzar els fòrums de la intranet com un mitjà per debatre aspectes d'interès per a l'alumnat i el professorat dels centres.

Pràctiques