Objectius

  • Entendre les funcionalitats que aporta el mòdul d'Intraweb principal i la seva relació amb els mòduls IW.
  • Saber gestionar els fitxers del lloc i enllaçar fitxers públics des de fora de la intranet.
  • Saber arribar a l'administració dels diferents mòduls a través del tauler d'administració.
  • Configurar els paràmetres generals de la intranet.
  • Conèixer com actua el centre de seguretat i com pot afectar a l'ús que fan els usuaris de la intranet.

Pràctiques