Objectius

  • Fer els primers passos a la intranet de formació i a la de pràctiques
  • Conèixer les diferències i semblances entre ambdues intranets
  • Saber utilitzar la intranet de formació en un nivell suficient per seguir el curs
  • Adquirir conceptes i llenguatge bàsics per a l'ús de la intranet
  • Conèixer les opcions de personalització a disposició dels usuaris

Pràctiques