Presentació

Aquest curs telemàtic s'emmarca dins de les activitats de formació TIC relatives a les intranets de centre desenvolupades en el marc del projecte Intraweb, amb la intenció de proporcionar una via d'accés a totes aquelles persones interessades en aquest tema.

El projecte Intraweb va néixer amb l'objectiu de proporcionar als centres educatius les eines necessàries per construir intranets pròpies. En aquest sentit es varen trobar en el món del programari lliure les eines adients per fer-ho, de manera que es varen avaluar diverses opcions i es va prendre la decisió de desenvolupar una maqueta basada en el programari PostNuke. El projecte ha evolucionat i, actualment, es basa en el programari Zikula.

Fins l'any passat el curs cobria tant el model de treball que utilitza el servidor phobos, com el que utilitza el servei Àgora-intranet de la XTEC. Aquest any el curs canvia i s'orienta totalment cap al segon. El model de treball que ofereix phobos és més flexible però presenta nombrosos inconvenients i, des de la XTEC, s'ha decidit anar-lo deixant de banda progressivament. L'aposta del Departament d'Ensenyament està en els serveis d'Àgora.

Per aquestes raons, aquest any els materials s'han renovat de nou (de fet, la renovació encara no ha acabat). L'objectiu és que el curs estigui totalment orientat a Àgora. La informació sobre la instal·lació i la gestió de la maqueta que no són aplicables a Àgora s'han mogut a aquest lloc web. Això ha suposat l'eliminació del curs de les tasques tècnicament més complexes.

Els continguts que es tractaran es poden complementar amb els materials del curs d203 sobre l'ús i la dinamització de la intranet, on s'expliquen tècniques que poden ajudar a dinamitzar la intranet dins del centre i treure'n el màxim profit, tant per que fa a la gestió de la informació com a l'àmbit didàctic.

Objectius

Els objectius d'aquest curs són els següents:

 • Familiaritzar-se amb el programari Zikula i amb la maqueta d'intranet.
 • Conèixer els seus mòduls i blocs més rellevants.
 • Ser capaç de fer-hi una administració bàsica.
 • Ser capaç de gestionar els usuaris de la maqueta.
 • Conèixer la manera de controlar l'accés a les diferents parts de la intranet.
 • Conèixer el sistema d'entorns visuals i fer-ne una gestió bàsica.
 • Ser capaç de fer que la intranet i el Moodle funcionin conjuntament.

Estructura

La durada del curs és de 60 hores, distribuïdes en 45 hores per als mòduls i 15 hores per a la realització del projecte. Els mòduls que conté el curs són:

 • Mòdul 1: La intranet de formació i la de pràctiques. Primers passos.
 • Mòdul 2: Primeres tasques d'administració. Els fitxers del lloc.
 • Mòdul 3: Els mòduls de la intranet (I)
 • Mòdul 4: Els mòduls de la intranet (II)
 • Mòdul 5: Control d'accés a la intranet. Gestió de mòduls i blocs.
 • Mòdul 6: Els mòduls de continguts. El menú de la capçalera.
 • Mòdul 7: Entorns visuals. Personalització de l'aspecte de la maqueta.
 • Mòdul 8: Integració del Moodle amb la intranet. El portal d'Àgora.

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs és recomanable disposar d'uns coneixements i destreses bàsiques en l'ús de sistemes operatius d'ordinadors domèstics. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions tals com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, navegar per Internet i enviar correu electrònic. També és recomanable, però no imprescindible, estar familiaritzat amb entorns web dinàmics tals com els fòrums i les bitàcoles.

No es requereix cap coneixement previ de programació web (HTML, Javascript, PHP…) ni de bases de dades.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per ser treballats amb qualsevol navegador web actual (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera…) amb el Javascript i les galetes (Cookies) activades. Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox. Si no el teniu instal·lat en el vostre ordinador, el podeu descarregar al web de Softcatala.

Atès que totes les activitats es duran a terme amb el navegador web, el seguiment del curs es pot dur a terme des de qualsevol sistema operatiu.

Els exercicis i les activitats s'hauran de fer en línia. A tal efecte se us facilitarà un espai al servidor de pàgines dinàmiques del Departament d'Ensenyament destinat a formació, que rep el nom d'Hipòlit (hipolit2.xtec.cat). L'assignació d'aquest espai tindrà caràcter temporal i, en acabar el curs, s'esborraran totes les dades i fitxers que contingui.

Enllaços

Tot seguit teniu un conjunt d'enllaços que us poden ser útils al llarg del curs.