Els centres docents davant la Societat de la Informació

Presentació

Aquest mòdul té un caràcter introductori i és eminentment teòric. L'objectiu general és presentar una sèrie d'informacions que ajudin el professor/a-alumne/a a situar-se en el tema, que aquestes informacions li aportin elements per a la reflexió sobre la situació del seu centre en relació a la implantació i ús de les TIC i que el puguin ajudar en el disseny d'estratègies d'intervenció per tal de millorar-les.

Objectius

 • Conèixer els element més rellevants del context dels centres del segle XXI.
 • Identificar els principals reptes que la Societat de la Informació planteja als centres.
 • Conèixer les iniciatives que planteja el Pla Estratègic "Catalunya en xarxa" en l'àmbit de l'Educació i la Formació.
 • Conèixer alguns trets de l'actitud dels docents davant les TIC.
 • Prendre consciència d'algunes de les possibilitats de les TIC com a factor potencial de canvi i d'innovació.
 • Identificar la posició del propi centre en el procés d'introducció i aplicació de les TIC.
 • Familiaritzar-se amb algunes de les eines telemàtiques del curs: materials on-line, fòrum virtual, entorn educampus …

Continguts

 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Societat de la Informació.
 • Els reptes per a l'escola
 • Perspectives de futur: la gestió de les TIC per part de l'Equip Directiu.
 • El Pla Estratègic "Catalunya en xarxa": iniciatives en l'àmbit de l'Educació i la Formació.
 • El 2n Informe del Projecte Astrolabi: l'actitud dels docents davant les TIC.
 • Algunes propostes de Brown i Howlett.
 • Test de situació del propi centre en relació a la introducció i aplicació de les TIC.
 • Fòrum de debat virtual.