La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer als equips directius, dels centres docents de primària i secundària, les profundes transformacions que la societat de la informació i l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació representen en l'àmbit educatiu, tant en allò que fa referència a les noves necessitats formatives dels ciutadans com en allò que es refereix al propi paper de l'escola, la seva organització, els models pedagògics i curriculars, les formes d'ensenyament-aprenentatge, la comunicació amb els usuaris, etc. Es tracta de reflexionar sobre aquests temes i de conèixer les diverses possibilitats que ofereixen les TIC per fer front a tots els reptes que es plantegen.

Els objectius del curs són:

 • Reflexionar sobre les implicacions que la societat de la informació i el coneixement i la implantació de les TIC suposen per a l'escola.
 • Promoure l'elaboració de projectes educatius on en les TIC siguin un dels eixos vertebradors fonamentals.
 • Donar a conèixer diverses possibilitats d'aplicació de les TIC a l'organització, gestió i administració del centre docent.
 • Proposar i estudiar els canvis que les TIC poden suposar respecte als models d'ensenyament i aprenentatge i l'organització curricular i docent.
 • Analitzar la realitat del centre docent on es treballa i planificar el procés de desenvolupament del propi projecte d'implementació de les TIC.
 • Crear una cultura comuna respecte a les TIC entre els membres dels equips directius i propiciar la sensibilització envers la formació contínua, com a única manera d'actualitzar-se en relació a les noves possibilitats i aplicacions que aquestes poden tenir en l'àmbit educatiu.

Format

Per al seguiment d'aquest curs podeu optar entre:

 • Anar consultant on line els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic a la icona de descàrrega que es troba a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant nomdelfitxer.exe. Després podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador sense necessitat d'estar connectats a Internet, tot i que és recomanable per la gran quantitat d'enllaços externs que hi trobareu, als quals, si no esteu connectats, no podreu accedir i us perdreu una part molt important del contingut del curs. Recordeu que quan obriu un enllaç se us obrirà normalment en una pantalla nova i que per tornar al curs l'haureu de tancar.

Estructura

La durada del curs és de 45 hores, distribuïdes en 36 hores per als mòduls i 9 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Els centres docents davant la Societat de la Informació.
 • Mòdul 2: Les TIC i la comunicació externa del centre docent I.
 • Mòdul 3. Les TIC i la comunicació externa del centre docent II.
 • Mòdul 4: Les TIC i la comunicació interna del centre docent.
 • Mòdul 5: La gestió dels recursos i les TIC al centre docent.
 • Mòdul 6: Les TIC i el currículum a l'escola.
 • Projecte.
 • Bibliografia i recursos: pàgines d'interès sobre els temes del curs.
 • Material: els fitxers necessaris per a les pràctiques ja estan incorporats a cada pràctica.

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini d'eines ofimàtiques (editors de textos, presentacions, editors d'imatges, etc.). És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic, participar en fòrums, xats…