Construir i compartir unitats didàctiques

Els principals objectius d'aquest mòdul són:

  • Elaborar un pla de treball
  • Estructurar els elements del curs seguint el pla de treball
  • Fer còpies de seguretat dels cursos
  • Compartir els materials creats
  • Eines per la planificació

Pràctiques