Eines per al seguiment

Com podeu valorar si l'alumnat ha assolit els objectius d'aprenentatge que us havíeu proposat? Podeu planificar el vostre curs de manera que contingui alguns qüestionaris autocorrectius i algunes tasques a les quals posareu una qualificació quan les hàgiu revisat. Però… això és tot?

Seguiment

El seguiment de l'activitat de l'estudiant és una eina molt útil per a la valoració dels seus avenços. Moodle us permet fer un seguiment complet i detallat de la seva activitat a l'aula. Per exemple:

  • Podeu consultar quina ha estat la darrera vegada que s'han connectat (cliqueu a l'opció "Participants" i ho veureu). Això és especialment útil si veieu que no avancen en les tasques proposades.
  • Des d' "Informes", al menú d' "Administració", podeu fer un seguiment més detallat, activitat per activitat, i dia a dia. Val la pena que exploreu les diferents possibilitats dels informes.
  • Si cliqueu sobre el nom o la fotografia de l'estudiant anireu a la pàgina del seu perfil, des de la qual podeu:
    • Llegir els missatges que ha enviat als diferents fòrums.
    • Consultar el seu informe d'activitat general o complet.

Si veieu, per exemple, que un/a estudiant no progressa, podeu consultar si ha llegit els missatges al fòrum on aneu donant les indicacions del curs, si ha obert documents amb els continguts, quins missatges ha enviat als fòrums…

Consulteu els informes de seguiment, general i complet, de les persones inscrites al vostre curs com a estudiants. Hi podeu anar des del perfil de cada persona. També podeu consultar els informes generals des del menú "Administració".

Les qualificacions

Les activitats d'aprenentatge (tasques, glossaris, qüestionaris, lliçons, fòrums,…) poden ser avaluades, és a dir, qualificades amb una nota que queda automàticament enregistrada a la taula de qualificacions de l'estudiant, identificada amb la icona i accessible des del bloc "Administració".

Moodle té unes escales de qualificació estàndard, però des de la funcionalitat "Qualificacions" del menú "Administració" en podeu crear de personalitzades. Teniu informació detallada de com crear-les al mòdul 7 del curs D204.

Si definiu escales personalitzades al vostre curs, no les podreu utilitzar a totes les activitats:

  • Les escales personalitzades (qualitatives) serveixen per a les tasques, els fòrums, els glossaris i les bases de dades. El vídeo següent il·lustra com crear una escala personalitzada.
  • Les consultes i les wikis són activitats no avaluables directament. Si les voleu valorar les podeu "associar" a una tasca fora de línia, per exemple.
  • Qüestionaris, lliçons i activitats JClic, Hotpotatoes i Quaderns Virtuals, utilitzen escales quantitatives. No es poden qualificar amb escales personalitzades.


Edu3.cat


Valoració de les activitats

Les activitats autoavaluables, com els qüestionaris (llevat de les preguntes de resposta oberta) no cal que les valoreu, ja heu especificat els criteris de valoració quan les heu creades. En canvi, hi ha altres activitats, com les tasques o els glossaris, que caldrà que qualifiqueu per tal que l'estudiant tingui la nota corresponent. En el cas de les tasques ho podeu fer clicant sobre la tasca i després sobre l'opció "Visualitza x tasques trameses". A la dreta de la nova finestra teniu l'opció de qualificació de cada estudiant:

Accés al qualificador de les tasques

Accés a la finestra de qualificació de la tasca d'un estudiant