Més activitats

Al llarg del seu desenvolupament Moodle ha anat integrant altres recursos didàctics disponibles a la xarxa, per exemple les activitats Hotpotatoes o, més recentment, els Quaderns Virtuals i les activitats JClic. Integrar vol dir no només que es pot enllaçar l'activitat als blocs dels temes, sinó també que el resultat que obtingui l'estudiant quedarà recollit a la seva taula de qualificacions.

El mòdul de Hotpotatoes ja està completament integrat a les distribucions estàndard de moodle, si bé potser caldrà dir a la persona que tingui permisos d'administració del lloc que l'activi. En canvi, els mòduls del programa Moodle que corresponen a les activitats JClic i Quaderns Virtuals no estan en la versió estàndard del programa i caldrà instal·lar-los i activar-los. Si els voleu instal·lar heu de comprovar que corresponen a la versió de Moodle que teniu instal·lada i tenir present que hi ha algunes versions per a les quals no trobareu el mòdul. El més recomanable, si teniu dubtes, és fer una consulta a un fòrum de discussió de moodle.org.

Els llocs Moodle del servei Àgora tenen ja instal·lats els mòduls Hotpotatoes, JClic i Quaderns Virtuals.

La taula següent recull informació sobre aquestes activitats addicionals que podem incloure a un curs construït en moodle:

Eina Tipus d'activitat d'aprenentatge Observacions addicionals
hotpot
HotPotatoes

Respondre preguntes d'elecció múltiple, veritat/fals, amb resposta curta, amb resposta numèrica, associacions, encreuats, trencaclosques, omplir espais, exploració, sopes de lletres,...

  • Avaluables. L'estudiant coneix la seva qualificació en finalitzar l'activitat.
  • JClic i Quaderns Virtuals no vénen a la versió estàndard de Moodle i cal instal·lar els mòduls addicionals.
  • Els llocs Moodle del servei Àgora sí que els tenen instal·lats.
qv
Quaderns Virtuals
JClic
JClic
Moodle també disposa de diferents filtres que convé conèixer ni que sigui per poder demanar que els activi la persona que administra el lloc. Us en destaquem alguns:

  • Filtre multimedia: necessari per veure elements multimèdia (vídeos, comandament d'àudio)
  • GeoGebra: per visualitzar activitats elaborades amb aquest programa
  • Freemind: permet veure els mapes conceptuals interactius creats amb aquest programa
  • TeX i notació algebraica, per escriure en llenguatge matemàtic

La instal·lació i activació de nous mòduls només la pot fer la persona que tingui permisos d'administració del lloc, de manera que serà a ella a qui us haureu d'adreçar si necessiteu algun d'aquests elements.

Com crear aquestes activitats

El mecanisme per integrar aquestes activitats és diferent. Per integrar volem dir que les notes de l'activitat queden desades a la taula de qualificacions de cada alumne/a.

  • Hotpotatoes: cal tenir el fitxer amb l'activitat, no n'hi ha prou d'enllaçar-les. Si no sabeu utilitzar el programa hotpotatoes per fer activitats és millor que comenceu per JClic i Quaderns Virtuals.
  • JClic i Quaderns Virtuals: són molt més fàcils d'integrar ja que encara que no hàgiu creat l'activitat i no disposeu del fitxer corresponent es poden integrar les activitats disponibles a les biblioteques del racó del clic i dels Quaderns Virtuals.

Teniu més informació al mòdul 4 del curs D204-Ús i dinamització de Moodle, sobre les activitats individuals.

Practiqueu la inclusió d'activitats Hotpotatoes només si coneixeu aquest programa i sabeu crear aquest tipus d'activitats. Si no és el cas, cerqueu activitats JClic o Quaderns Virtuals ja elaborats per incloure'ls al vostre curs.