Les activitats en Moodle

En aquest curs d'iniciació no tractarem totes les possibilitats que Moodle us ofereix a l'hora de proposar activitats als i les estudiants, entre d'altres coses perquè aquestes possibilitats depenen en gran mesura de la vostra experiència (i no només de l'ús de l'eina i dels recursos TIC sinó també en relació a metodologies de treball). Això no obstant al final d'aquesta pàgina us enllacem els documents relacionats amb les activitats del curs D204 Ús i dinamització de Moodle.

Tipus bàsics d'activitats

En primer lloc, com hem vist a la pràctica "Dels resums als wikis", cal saber diferenciar quina activitat voleu proposar als i les estudiants i quina serà l'eina tecnològica que us permetrà proposar-la.

Dins la plataforma Moodle teniu diverses eines per a proposar activitats, algunes de les quals estan recollides a la taula següent:

Eina Tipus d'activitat d'aprenentatge Observacions addicionals Dificultat tècnica
ConsultaSeleccionar una opció, fer una votació.No és avaluable.Baixa
QüestionariRespondre preguntes d'elecció múltiple, veritat/fals, amb resposta curta, amb resposta numèrica…L'estudiant pot haver de consultar informació que se li ofereix a l'enunciat de la pregunta. Autoavaluable. L'estudiant coneix la seva qualificació en finalitzar l'activitat.Alta
LliçóConsultar informació i respondre preguntes d'elecció múltiple, veritat/fals, associació, amb resposta curta o numèrica…El recorregut per les pàgines de la lliçó és interactiu i depèn de les respostes que fa l'estudiant. Autoavaluable. L'estudiant coneix la seva qualificació en finalitzar l'activitat.Alta
Tasca Elaborar un resum, una anàlisi, un comentari de text, una taula, una imatge, enregistrar la seva veu… qualsevol activitat que es pugui recollir en un fitxer que l'estudiant pugui trametre per la xarxa. Fer una activitat fora de línia (una sortida curricular, un examen presencial…) avaluable.La dinàmica de treball pot ser individual o grupal si el document final a trametre ha estat resultat d'un treball col·laboratiu. En aquest darrer cas haurem de preveure que l'alumnat necessitarà un espai on comunicar-se i intercanviar els fitxers de treball (pot ser un fòrum o un xat, fins i tot combinats amb un wiki per a l'elaboració conjunta del document final). Avaluable. L'estudiant coneix la seva qualificació quan el professor/a revisa i avalua l'activitat.Baixa
GlossariElaborar definicions de conceptes, recollir informació (enllaços, imatges, text…) sobre un tema i sistematitzar-la, fer un recull de PF (preguntes freqüents, FAQ)… La construcció del glossari pot ser una tasca col·laborativa i avaluable, tant pel professor/a com per companys i companyes de curs.Baixa
WikisElaboració d'un treball sobre un tema, recull d'informació, comentari d'un text,… en format de pàgina web (llenguatge wiki).La dinàmica de treball sol ser grupal, ja que la utilitat principal dels wikis és que possibiliten la creació col·laborativa del document. Es pot utilitzar també per a un treball individual que s'hagi d'anar actualitzant, amb o sense els comentaris del professor. Si es consulta l'historial es poden veure les aportacions dels diferents estudiants, tot i que no és una activitat avaluativa.Mitjana
FòrumUn fòrum és un espai per a la comunicació asíncrona que permet activitats de discussió: participació en un debat virtual sobre un tema proposat, desenvolupament d'un seminari virtual en el qual un/a estudiant (o un petit grup) exposen un tema i la resta del grup fa preguntes,…Els fòrums es poden utilitzar també com a espais informals de comunicació en els quals els i les estudiants comparteixen dubtes, fan suggeriments, comenten el desenvolupament del curs… Els fòrums són també un espai en el qual els membres d'un grup poden comunicar-se i intercanviar fitxers per elaborar un treball conjunt. Les participacions als fòrums poden ser avaluables, tant pel professor/a com per companys i companyes.Baixa
XatUn xat és un espai per a la comunicació síncrona que permet activitats de discussió amb missatges més curts, menys elaborats i més àgils que un fòrum.La conversa d'un xat queda enregistrada, de manera que després es pot recuperar i editar. No és una activitat avaluativa.Baixa


Una bona recomanació és començar per aquelles activitats que tenen una dificultat tècnica baixa:

  1. Tasques
  2. Fòrums
  3. Glossaris
  4. Consultes

Selecció d'activitats

El document “Guia d’eines de Moodle” facilita la selecció del tipus d'activitat que es pot plantejar utilitzant les eines de l'aula virtual, a partir de dos tipus de consideracions:

  1. Pedagògiques: què es vol aconseguir? Transferència d’informació, avaluació de l’aprenentatge, comunicació, creació col·laborativa de continguts, quines habilitats cognitives cal utilitzar, etc.
  2. Tecnològiques: com es pot fer? tasca de penjar un fitxer, afegir un enllaç, crear un fòrum per a notícies o debats, un wiki, etc.

La “Guia d’eines de Moodle” està disponible a Internet a http://blocdedret.ub.edu/2010/07/07/guia-moodle-per-al-professorat/

A partir d'aquí només les necessitats que tingueu, la pràctica de creació i edició d'activitats i la participació de l'alumnat us aniran donant l'experiència necessària per treure un bon profit didàctic de les eines tecnològiques de les quals Moodle disposa.

Al vostre curs proveu la creació d'aquelles activitats que estan marcades a la taula amb un nivell de dificultat tècnica baixa.