Dels resums als wikis

Podeu utilitzar l'aula virtual com un espai per oferir recursos als i les estudiants en forma d'enllaços a fitxers o pàgines web, és a dir, com un substitut de les fotocòpies que podeu repartir a classe. Té avantatges, indubtablement, per exemple el fet que aquests recursos seran accessibles en qualsevol moment i des de qualsevol lloc o també que podran tenir continguts dinàmics com ara animacions, vídeos o altres elements.

Però si us limiteu a fer això us quedeu a un dels nivells més baixos d'utilització del potencial de l'entorn que teniu entre mans. És molt més interessant utilitzar l'aula virtual per tal que l'alumnat "faci coses", actuï, prengui decisions, elabori respostes o preguntes… Per fer-ho, proposareu activitats d'aprenentatge.

El tipus d'activitats d'aprenentatge que proposareu dependrà de molts factors. Els més importants han de ser:

  • Els objectius d'aprenentatge o les competències a desenvolupar, ja que són les activitats les que en facilitaran l'assoliment.
  • Les característiques de l'alumnat, especialment en relació amb les seves capacitats, coneixements previs (i en aquest punt haurem de tenir en compte també el coneixement que tenen de les eines informàtiques que necessitaran), motivació…

Hi ha d'altres factors que haureu de tenir en compte com ara la metodologia de treball (quin serà el vostre paper i el dels estudiants?), la dinàmica (individual o en grup? quines sessions presencials combinareu?) o les possibilitats tècniques per concretar una determinada activitat (per exemple, imagineu que voleu proposar una activitat en un simulador de vol: el primer serà tenir el programa!).

És important diferenciar el tipus d'activitat que voleu proposar de l'eina tecnològica que us permetrà configurar-la a l'aula virtual.

Tipus d'activitats

Per tal d'assolir un mateix objectiu d'aprenentatge podeu proposar activitats diverses. Per exemple, imagineu que l'objectiu és que els i les estudiants siguin capaços de raonar la importància del reciclatge dels plàstics:

  • Una opció és proposar que consultin uns recursos que els presenten informació relacionada i després demanar-los que ens facin un resum.
  • Però també podríeu proposar-los que cerquessin la informació, la seleccionessin i després justifiquessin la seva tria.
  • O també que, després de consultar les fonts d'informació que els heu ofert, elaboressin en petits grups un wiki de manera col·laborativa.
  • O que fessin un qüestionari de preguntes de resposta múltiple.
  • O una taula amb avantatges i inconvenients del reciclatge.
  • Si ho sabeu fer, els podeu elaborar un gràfic interactiu en el qual hagin de relacionar accions amb els seus efectes.
  • Fins i tot us podríeu plantejar d'organitzar recursos i tasca a realitzar en forma de webquest.

I encara més: I si els proposàveu un debat virtual o un xat per discutir sobre el reciclatge? O bé que fessin un seminari virtual, o…

Quina activitat triareu? Ja hem vist que dependrà de diversos factors. A un aula virtual haureu de tenir també en compte l'eina tecnològica que us permetrà, d'una banda, proposar la activitat i, de l'altra, oferir als estudiants l'espai per fer-la.

Heu de conèixer les limitacions tècniques però no heu de deixar que la tècnica us enlluerni: per molt atractiva tecnològicament que sigui una activitat no val la pena utilitzar-la si no us ha de servir per ajudar l'estudiant a assolir els objectius d'aprenentatge.

Exploreu

Feu un llistat de tipus d'activitats i mireu d'associar-les amb les eines tecnològiques per crear-les, les "activitats" que Moodle us ofereix.