Com proposem activitats?

  • Conèixer els diferents tipus d'activitats que podem proposar en línia o en la semipresencialitat. i relacionar-los amb els objectius d'aprenentatge.
  • Dissenyar activitats bàsiques en moodle.
  • Crear escales de qualificació personalitzades.
  • Valorar i qualificar activitats.
  • Consultar l'historial d'activitat de l'alumnat.

Pràctiques