Com enllaçar recursos

Una aula virtual permet posar a l'abast dels i de les estudiants recursos molt diversos. Podeu decidir estructurar-los en un curs completament virtual o bé com a materials complementaris per a les classes presencials. En ambdós casos heu de seleccionar molt bé els materials i activitats que incorporeu i evitar la sensació que l'aula es converteix en un calaix de sastre on hi ha molts recursos però desorganitzats.

En general, i especialment amb estudiants poc avesats a l'entorn o a la metodologia de treball, és millor seguir el principi de simplicitat.

Alguns exemples de recursos que es poden posar a disposició de l'alumnat

Sovint us trobareu que alguns dels recursos que voleu posar a l'abast dels estudiants ja els teniu, per exemple en forma de:

 • Document de text (elaborat amb el programa OpenOffice Writer -odt-, o en Word -doc- en format pdf). Són els documents que normalment lliureu fotocopiats.
 • També podeu haver elaborat una taula de dades que amb un full de càlcul.
 • Es pot tractar d'una pàgina web que heu trobat a la xarxa i de la qual coneixeu la URL o adreça.
 • O bé són imatges, fitxers d'àudio (per exemple mp3), vídeos, animacions flash (swf), etc.

Com podeu incloure aquests recursos al vostre curs? Això és el que veureu a les pràctiques següents.

Enllaçar un fitxer

És recomanable que abans de fer aquesta pràctica hàgiu pujat els fitxers a la seva carpeta definitiva tal i com s'explica al mòdul 1.

El procediment és senzill i comú per a tots els casos anteriors:

 1. En primer lloc heu d' "Activar l'edició".
 2. A cada tema apareixeran dos menús desplegables, un "Afegeix un recurs…" i un segon "Afegeix una activitat…"
 3. Fixeu-vos de moment en el menú "Afegeix un recurs…" i seleccioneu l'opció "Enllaça un fitxer o lloc web". Això ho heu de fer al tema en el qual voleu que aparegui el recurs que enllaçareu.
 4. Ompliu la pàgina d'edició del recurs: escriviu el nom, un petit resum, seleccioneu el fitxer que volem enllaçar, decidiu si es visualitzarà a la mateixa finestra o una de nova,…
 5. Deseu els canvis.

El vídeo següent mostra el procés per crear un recurs d'aquest tipus. Recordeu que el fitxer que volgueu enllaçar s'ha de pujar a l'àrea de fitxers del curs.Com a resultat apareixerà el recurs que heu triat al tema en el qual heu treballat. En aquest exemple, s'ha enllaçat un fitxer pdf anomenat "Com avaluar els tallers" al tema 1:

Recurs afegit

Com podeu observar, a l'esquerra del nom del recurs apareix una icona que informa del tipus de fitxer, en aquest cas un document en pdf. Moodle disposa d'icones diverses per a identificar els recursos amb les quals convé que us familiaritzeu.

Enllaçar una pàgina web

El procediment és molt similar al cas anterior:

 1. Seguiu els passos 1 a 3 de la secció "Enllaçar un fitxer".
 2. Ompliu la pàgina d'edició del recurs: escriviu el nom, un petit resum i escriviu la URL o adreça de la pàgina web externa. Decidiu si es visualitzarà a la mateixa finestra o una de nova,..
 3. Deseu els canvis.Visualitzar un conjunt de fitxers

Imagineu que voleu posar a l'abast dels estudiants 10 documents de lectura. Si utilitzeu el mètode anterior el tema corresponent tindrà un llistat de 10 recursos, l'un sota l'altre. Hi ha, però, un altre mecanisme que us pot simplificar tant la feina d'edició dels recursos com l'aspecte final del tema: treballar amb directoris. Si agrupeu tots els documents en un únic directori, podeu oferir com a recurs el directori que els conté, de manera que al tema del curs tots aquests documents apareixeran com un únic recurs.

Directori visualitzat al tema 2 d'un curs

El procediment seria el següent:

 1. Aneu a l'opció "Fitxers" del menú "Administració".
 2. Creeu un directori dins el qual pujareu tots els documents que voleu mostrar. És especialment important que creeu aquest directori, per tal de no haver de donar accés al directori principal.
 3. Des del menú "Afegeix un recurs…" seleccioneu l'opció "Visualitza un directori".
 4. Ompliu la pàgina d'edició del recurs: escriviu el nom, un petit resum, seleccioneu el directori que conté els fitxers d'interès i decidiu si es visualitzarà a la mateixa finestra o una de nova.
 5. Deseu els canvis

El procés general es pot visualitzar al vídeo següent: "Visualitzar un directori".

Una recomanació: si voleu pujar un cert nombre de fitxers a l'espai de fitxers del curs és millor generar un fitxer comprimit (en .zip) que els contingui, pujar-lo al directori corresponent i descomprimir-lo allà.

Més informació

 • D204 Ús i dinamització de Moodle. Mòdul 2: Els recursos.