Els paràmetres del curs

Com a professorat d'un entorn Moodle, la persona que administra el lloc us haurà creat el curs en el qual treballareu. Segons el rol que tingueu assignat tindreu uns permisos o uns altres: si teniu el rol de professorat-editor podreu editar el vostre curs. El rol, generalment, s'assigna a cada curs, de manera que no podreu editar altres cursos, ni tampoc canviar la pàgina principal del lloc.

El curs que l'administració del lloc us haurà creat estarà buit i si no disposeu d'un curs per restaurar haureu de començar a construir-lo.

El format bàsic

La primera decisió que haureu de prendre abans de començar a construir el curs és quin format li voleu donar.

Les principals estructures d'un curs Moodle són aquestes tres:

  1. Estructura per temes: al bloc central apareixerà un espai superior en el qual podreu escriure el títol del curs (i fins i tot situar alguns recursos comuns per a tot el curs) i els temes que hàgiu decidit fixar. A cadascun d'aquests temes, un cop creats, hi podreu escriure un títol i posar recursos i activitats.
  2. Estructura setmanal: és similar al format per temes però en comptes de fixar el nombre de temes el que fixeu és el nombre de setmanes. Com al cas anterior, a cada setmana hi podeu afegir els recursos i les activitats corresponents.
  3. Estructura social: molt diferent a les anteriors, ja que l'eix central del curs és un fòrum de discussió. A la part central hi ha els temes de debat del fòrum de manera que els missatges més recents van apareixent a la part superior. També podeu afegir recursos i activitats, que seran visibles a un bloc lateral anomenat "Activitats socials".

Un curs en format social

Un curs en format social

Un curs en format social té la part central ocupada per un fòrum: el fòrum social.

Un curs en format per temes

Un curs en format per temes té la part central ocupada per un bloc superior comú i tants blocs numerats com temes tingui definit el curs, en aquest cas 5.

Si teniu el vostre campus Moodle al Servei Àgora del Departament d'Ensenyament, disposeu d'un format especial, el "Senzill per temes", que s'adapta més a l'alumnat petit. L'heu de triar des de "Paràmetres" del teu curs, a "Format del curs". Disposeu de més informació a aquesta Pregunta-més-freqüent del servei Àgora: Com funciona el format de curs "Senzill per temes"? Podeu veure'l en funcionament a aquest curs sobre La llegenda de Sant Jordi. Entreu com a visitant.

Tingueu en compte que per veure'n els efectes heu d'anar a la vista d'estudiant, tot canviant el teu rol a partir del desplegable que hi ha a la banda superior dreta del teu curs.

D'altra banda, a Àgora podeu triar un tipus de lletra, la lletra lligada. Està basada en la font "Abecedario" i permet incorporar text amb aquesta lletra a qualsevol recurs i/o activitat (com ara les pàgines web o els fòrums).

Els principals paràmetres

Un cop hàgiu decidit el format del curs (per temes, setmanal o social), per seleccionar-lo com a estructura bàsica del curs heu d'anar a "Administració | Paràmetres". El bloc "Administració", que us permet seleccionar aquest i altres paràmetres, és un bloc essencial per definir la configuració bàsica del curs. Identifiqueu-lo:

Bloc d'administració

El bloc lateral d'administració del curs.

D'entre tots els paràmetres que podeu modificar i fixar, els més importants són els següents:

  • Nom complet: és el nom que es mostra al capdamunt de la pantalla i a les llistes de cursos.
  • Resum: una breu descripció del curs.
  • Format: aquí triareu el format que hàgiu decidit, per temes, setmanal o social. Si heu triat el format per temes o setmanal haureu de triar el nombre de setmanes/temes.
  • Disponibilitat: el curs estarà ocult als estudiants fins que no decidiu mostrar-lo. D'aquesta manera el podreu anar construint i no es mostrarà als visitants ni als usuaris del lloc.
  • Clau d'inscripció: si escriviu una clau, els usuaris i les usuàries del lloc (és a dir, totes les persones que tinguin un nom d'usuari i una contrasenya per identificar-se) hauran d'escriure aquesta clau per inscriure's al vostre curs. Si deixeu aquesta opció en blanc es podran inscriure al vostre curs totes les persones usuàries del lloc. Si només voleu tenir l'alumnat que hàgiu decidit és recomanable que hi poseu una clau.
  • Accés de visitants: els visitants són persones que no tenen nom d'usuari/ària i contrasenya per entrar al lloc. Podeu permetre, però, que vegin el vostre curs, tot i que no podran fer les activitats.
  • Mostra les qualificacions: normalment voldreu que els estudiants puguin veure les qualificacions de les activitats que realitzen.

Hi ha altres paràmetres que podeu explorar: "Mostra informes d'activitat", "Mida màxima de càrrega",… Quan hàgiu fixat tots els paràmetres, no oblideu "Desar".

És molt interessant que consulteu l'ajuda contextualitzada que us informarà de les possibilitats de cada paràmetre.