Breu guia del campus virtual

Moodle és una plataforma que té com a objectiu produir i gestionar cursos basats en Internet. Aquests sistemes també reben el nom de Sistemes de Gestió de l'Aprenentatge (Learning Management Systems, LMS) o Entorns Virtuals d'Aprenentantge (EVA; Virtual Learning Environment, VLE).

Davant altres sistemes semblants disponibles a la xarxa, Moodle té, entre molts, un avantatge important: és d'ús lliure. Moodle és propietat intel·lectual de Martin Dougiamas, qui en va ser el creador original l'any 2002 i el va alliberar poc després sota llicència pública GNU. Darrere Moodle hi ha un grup de professionals que ofereixen diferents serveis. A més, s'ha generat una xarxa entre les pròpies persones usuàries que col·laboren en la millora i desenvolupament continu del programa.

Inicialment, Moodle va ser creat com a eina i marc que donés suport a una visió de l'aprenentatge que tenia en compte diversos conceptes teòrics relacionats amb el constructivisme social.

La visió de l'aprenentatge que va inspirar la gènesi de Moodle es podia resumir en aquesta idea: aprenem en interacció amb l'entorn i amb els altres, aprenem quan construïm, especialment per als altres.

Així doncs, les eines per a la comunicació són fonamentals i no només han de permetre, sinó que han d'afavorir i fomentar la interacció entre tots els membres del grup de manera que possibilitin la construcció conjunta, que ha de ser la base de l'aprenentatge.

La pàgina principal d'un lloc Moodle

Quan entreu a una pàgina web que ens presenta l'entorn Moodle, pot ser que ja pugueu fer-hi coses com llegir les "Últimes notícies" o els recursos que l'administració del lloc hagi posat accessibles per a tothom. Visiteu aquests llocs, creats amb la plataforma Moodle, i observeu quina informació teniu accessible:

Accés al lloc

Generalment Moodle s'utilitza per crear i oferir cursos a Internet, de manera que el primer que voldreu fer és anar al vostre curs i prèviament haureu d'entrar al sistema. Hi ha dues maneres bàsiques de fer-ho:

 • Com a persona visitant.
 • Com a persona identificada mitjançant un nom d'usuari/ària i una contrasenya.

Un cop dins, haureu d'entrar al curs que us interessi de tots aquells que tingueu actius: per fer-ho només cal que cliqueu sobre el nom. Els cursos poden tenir diferents nivells d'accés, que es corresponen amb icones que apareixen al costat del títol del curs i que informen sobre qui pot accedir:

 • : Indica que el curs està obert a qualsevol persona que s'identifiqui com a visitant. La seva absència indica que l'accés està restringit només per a persones identificades.
 • : Indica que el curs té una clau d'inscripció que les persones identificades al lloc han d'escriure la primera vegada que hi accedeixen. Pel que fa a les persones visitants, es poden donar dues situacions:
  • Que puguin entrar sense escriure la clau.
  • Que hagin d'escriure la clau d'inscripció.

Accés als cursos

Als cursos anteriors dos tenen clau d'inscripció i quatre permeten l'accés a visitants.

Segons els temes (1) del lloc Moodle, les icones del lloc poden ser diferents:

 • / : visitant.
 • / : clau d'inscripció.

(1) En aquest cas el terme "tema" no es refereix al nombre de temes que té un curs de Moodle sinó al conjunt de paràmetres que defineixen l'aspecte visual de la interfície, com ara els colors, el tipus de lletra o la col·lecció d'icones que identifiquen els elements.

Si quan creeu el vostre curs no hi poseu una clau d'inscripció qualsevol persona que s'identifiqui al lloc es podrà inscriure lliurement al vostre curs tan sols clicant sobre el nom.

Les persones identificades pot ser que ja puguin entrar a un curs com a estudiants si són al llistat de l'aula perquè una persona amb permisos (professorat-editor, administració) l'hagi inclòs.

Si heu entrat com a visitants només podreu entrar als cursos que tinguin activada l'entrada per a persones visitants i és possible que es demani una clau d'inscripció.

El perfil

Cada persona usuària té un perfil que es pot consultar tot clicant sobre el seu nom. Aquest perfil és públic i el poden veure totes les persones usuàries del lloc:

Perfil d'una persona usuària del lloc

.

El perfil conté unes dades i uns paràmetres que pot modificar mitjançant l'opció "Edita perfil". Editeu el vostre perfil tal i com mostra aquest videotutorial (cliqueu sobre la icona inferior dreta per veure'l a pantalla completa):

És important que habiliteu el vostre correu i el seguiment dels fòrums.

Estructura dels cursos

Moodle s'organitza per cursos; cada curs conté una sèrie d'informacions i funcionalitats que, per ordenar-les i facilitar-ne la navegació, estan agrupades en blocs. A un curs típic, veureu que hi ha tres columnes de blocs: dues de laterals i una de central, tal i com mostra la imatge següent.

Els blocs centrals i laterals d'un curs

Cada bloc lateral té una funcionalitat específica.

Els blocs centrals són la part principal del curs i el seu contingut depèn del format del curs, que veurem a la pràctica 2. Poden contenir, segons el format que tingui el curs:

 • Els missatges del fòrum social, si es tracta d'un curs en format "social".
 • Els diferents temes del curs, a més d'un bloc comú inicial, si es tracta d'un curs en format "per temes".

Cada bloc lateral té una funció específica, tal i com veurem a la pràctica 3. Les principals funcions que tenen són de comunicació (enviar missatges, consultar les persones que estan connectades a l'aula,…) i gestió (consulta de qualificacions, calendari amb dates de tramesa,…).

Els camins

Explorant Moodle descobrireu que no hi ha camins únics per anar d'un punt a un altre sinó més aviat una xarxa de possibilitats. Hi ha, però, dues eines bàsiques:

 • La barra superior, que us indica a més on us trobeu a cada moment i el camí, amb enllaços, des de la pàgina principal. D'aquesta manera us ajuda a situar-vos i a anar a qualsevol dels llocs enllaçats. Per retornar a la pàgina principal del curs només heu de clicar sobre el seu nom abreujat (a la imatge "0910S1x1B").
 • L'opció "Salta a…" que us permet anar d'un recurs a un altre directament.

La barra superior

La barra superior d'un curs permet desplaçar-se entre els diferents elements i pàgines del curs i del lloc.

Una recomanació: és millor que us acostumeu a viatjar per la barra superior més que no pas utilitzar les fletxes d'endavant/enrere del navegador…