Com és l'entorn Moodle

Els objectius d'aquest primer mòdul són els següents:

  • Editar el perfil i enviar un missatge al fòrum de presentació.
  • Utilitzar i diferenciar les funcionalitats de comunicació: fòrum, tauler d'anuncis i missatges interns.
  • Conèixer les principals zones i icones de l'aula.
  • Conèixer diverses modalitats de curs, configurar-lo i organitzar els blocs laterals
  • Gestionar l'espai de fitxers

Pràctiques