Guia

Presentació

El D004 és un curs d'iniciació adreçat a professorat que vulgui utilitzar Moodle com a eina complementària i dinàmica per a les seves classes. Es veuran tots els recursos i activitats bàsiques, tant individuals com grupals, amb la finalitat que les persones participants desenvolupin les habilitats bàsiques per construir una unitat didàctica funcional a aquest entorn virtual d'aprenentatge. Aquest curs es complementa amb el D204-Ús i dinamització de Moodle, que amplia els continguts que aquí es tracten.

 • És un curs sobre Moodle fet amb Moodle, de manera que l'aprenentatge que es fa utilitzant l'entorn com a estudiant forma part dels propis objectius del curs: l'aprenentatge vivencial és un dels eixos principals per assolir els objectius d'aquest curs.
 • Algunes activitats són col·laboratives i requeriran de treball en grup, per la qual cosa caldrà un mínim de sincronia a l'hora de seguir els mòduls.
 • Tot i que recursos, activitats i temporització estan planificats, el curs es va desenvolupant especialment per l'acció docent, de la mateixa manera que en entorns presencials s'adequa la intervenció docent al grup-classe.

Objectius

Els objectius generals que es pretenen en aquest curs són:

 • Promoure l'ús de les TAC a les aules.
 • Desenvolupar estratègies relacionades amb la competència digital i comunicativa a través del treball en línia.
 • Conèixer i fer servir les possibilitats bàsiques de l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle com a eina d’organització de l’activitat didàctica.
 • Construir una unitat didàctica funcional per utilitzar amb alumnat des d'una aula virtual construïda amb Moodle.

Continguts

Els quatre mòduls que configuren el curs estan estructurats al voltant de quatre eixos bàsics: conèixer l'entorn, posar a l'abast recursos per a l'aprenentatge, proposar activitats i construir i compartir unitats didàctiques planificades i estructurades. Es complementen amb les activitats avaluatives que es proposen a l'aula virtual. Els materials de consulta intercalen explicacions teòriques amb recomanacions pràctiques que convé realitzar en l'ordre que es proposa.

 • Mòdul 1: Com és l'entorn Moodle
  • Breu guia del campus virtual
  • Els paràmetres del curs
  • Els blocs laterals
  • L'espai de fitxers
 • Mòdul 2: Els principals recursos
  • Com enllaçar recursos
  • Com crear recursos
  • Elements multimèdia
  • Organitzar els recursos
  • Participants del curs
 • Mòdul 3: Com proposem activitats?
  • Dels resums als wikis
  • Les activitats en Moodle
  • Més activitats…
  • Eines per al seguiment
 • Mòdul 4: Construir i compartir unitats didàctiques
  • Eines per a la planificació
  • Desar i restaurar cursos
  • Compartir

Activitats

A les pràctiques trobareu propostes de treball. Aquestes propostes de treball no s'han de lliurar però us seran molt útils a l'hora de fer les activitats que acompanyen cada mòdul i que s'enuncien, es realitzen i es lliuren a través de l'aula virtual del curs.

Les activitats de cada mòdul es presenten directament a l'aula virtual a un document anomenat "Encàrrec de feina del mòdul xx". Una vegada lliurades la persona formadora les revisa i envia la valoració a través d'una tasca anomenada "Mòdul xx - Tasques que s'han superat". Per superar el curs cal haver lliurat i superat totes les activitats proposades a l'aula virtual, inclòs el projecte, que ha de rebre una valoració positiva.

Rebreu informacions addicionals i orientacions sobre les activitats i la seva valoració directament de la persona formadora a través del Tauler d'anuncis del curs.

Els temps de dedicació previstos inicialment per a les activitats del curs estan recollits a la taula següent. Són dades orientatives, segons els aprenentatges paral·lels que us calguin per fer-les i el grau d'aprofundiment amb què vulgueu treballar-les la dedicació final pot ser superior.

Mòdul Activitat Temps previst (h)
M1 Lectura dels materials 2
1. Missatge intern a la persona formadora 0,25
2. Actualitzar el perfil 0,25
3. Fòrum de presentació 0,5
4. Quin tipus de curs? 1
5. L'esquelet del curs 2
M2 Lectura dels materials 2
1. Lliçó: Recursos i activitats 0,5
2. Els primers recursos 1
3. La pàgina web com a recurs: comencem la unitat didàctica 1,5
4. El meu curs 0,4
5. Formació de grups 0,1
6. Estudiants de cada curs 0,5
M3 Lectura dels materials 2
1. Una eina per a cada feina 1
2. Creació d'una escala de qualificació 0,5
3. Tres activitats 2,5
M4 Lectura dels materials 1,5
1. Completar la unitat didàctica 2
2. Què m'ha agradat més? 1,5
3. La còpia de seguretat del curs 1
Projecte Revisió i finalització del projecte 6

Coneixements previs

Per a fer aquest curs cal tenir un coneixement bàsic de les TIC: ús d'Internet, processador de textos, correu electrònic, maneig de fitxers i directoris.

Requeriments tècnics

Per seguir el curs no cal disposar d'un entorn Moodle ja que es proporcionarà un espai on fer les pràctiques i construir el projecte del curs.

Això no obstant, és recomanable tenir accés a un lloc Moodle, preferiblement del centre educatiu de treball, on restaurar i utilitzar la unitat didàctica elaborada.

Recomanacions

Es tracta d'un curs en el qual l'aprenentatge vivencial és molt important: aprendreu el rol d'estudiant a partir del vostre treball a l'aula del curs, i estratègies com a docent a partir de l'acció docent de la persona formadora que us guiarà.

El curs es desenvolupa completament en línia i no hi ha sessions de treball a hores fixes. Això requereix una bona planificació del temps per part vostra. Intenteu treballar de manera regular i contínua, si pot ser cada dia: és millor treballar cada dia una hora que no pas set hores el cap de setmana. Penseu que si se us acumula la feina no podreu gaudir de l’experiència, i aquest és un factor imprescindible per aprofitar-la al màxim.

Algunes de les activitats es fan en grup i, si no hi sou, l’equip no està complet. Consulteu els espais de comunicació i tingueu en compte que sovint aquells missatges que esperen la nostra resposta massa temps acaben desdibuixant-se i perdent el seu sentit. Si bé un dels avantatges de la formació en línia és la flexibilitat temporal, per poder treballar de manera cooperativa cal un mínim de sincronia. En definitiva, la millor manera d’aprendre sobre formació en línia és practicar-la i viure-la.

Fonts documentals