L'aprenentatge i els trastorns que incideixen en l'aprenentatge


L’aprenentatge humà depèn directament del desenvolupament i del funcionament cerebral.

A partir de les noves tècniques d’imatge es pot saber cada vegada més com el nostre cervell es construeix i s’organitza, alhora que permet detectar i començar a tractar l’existència de disfuncions neurològiques.

En aquest mòdul, a més a més, es tractarà de quina manera s’han contemplat els trastorns des del marc legal més recent i l’actualment vigent.Continguts

  • Concepte d'aprenentatge.
  • El cervell i les neurones.
  • L'aportació de la neurociència.
  • Plasticitat cerebral.
  • La neurociència i els sentits: daltonisme i cervells sinestèsics.
  • El marc legal i educatiu dels Trastorns de l'Aprenentatge: LOGSE, LOE, LOE I LEC.

Apartats