El treball d' equip i la construcció de casos

Objectius

  • Participar d’un enfocament de caràcter multidisciplinari, i en xarxa, en les actuacions adreçades a l’alumnat amb TEA, pel que fa a la valoració de les necessitats en relació amb la resposta educativa. Reflexionar sobre la necessitat del treball compartit, la formació i l’assessorament.

Continguts

  • Treball d' equip
  • Construcció de casos
  • Dimensions en la construcció de casos
  • Treball en xarxa

Pràctiques