+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Treball amb les famílies

Objectius

  • Reflexionar sobre què comporta per a la família un fill amb TEA.
  • Valorar la necessitat de suport a les famílies.
  • Facilitar informació clara i senzilla a les famílies per tal que puguin entendre els seus fills.
  • Ressaltar la importància del treball amb els pares per tal de promoure actituds de respecte i confiança com a base d’un marc de col·laboració eficaç.

Continguts

  • Necessitats de les famílies
  • Orientacions per a les entrevistes a l'escola
  • Consequències de les diferents visions sobre el diagnòstic des de la família i des de l'escola

Pràctiques

  • Pràctica 1: Importància de l’escolta, l’acceptació i la complicitat amb les famílies
  • Pràctica 2: La família de l'alumne amb TEA. Què necessita entendre
  • Pràctica 3: Comentaris aportats per famílies