Recursos metodològics

"L'estil directiu sense pressa, tranquil, que impliqui senyals clares a partir d'una bona relació, és més important que les tècniques més sofisticades." A. Garanto.

Objectius

 • Presentar metodologies i recursos pràctics per a la intervenció educativa.
 • Reflexionar sobre les TAC com a eina facilitadora. Tot i que la majoria dels/de les alumnes amb TEA sent una gran atracció pels ordinadors, no totes les aplicacions són útils per acostar-los a la realitat que els envolta.
 • Presentar aplicacions TAC útils per al nostre alumnat.

Continguts

 • Pràctiques que faciliten la comunicació
 • La comunicació augmentativa
 • Pràctiques que faciliten la socialització
 • El joc
 • Aplicacions TAC:
  • Programari per a l’aula inclusiva
  • Programari específic per a NEE
  • Generadors d’exercicis
  • Programes per crear material adaptat

Pràctiques