Estratègies d'intervenció

Objectius

No es tracta només que els continguts estiguin adaptats, sinó que els professionals que treballen amb aquests nens i nenes siguin capaços de plantejar-se que tenen davant una persona amb característiques molt especials que hauran de conèixer a fons abans de prendre algunes determinacions. En aquest mòdul ens proposem:

-Reflexionar sobre les característiques organitzatives i metodològiques pel que fa a l'alumnat amb TEA.

-Destacar la importància dels plantejaments educatius actuals (les competències bàsiques).

-Conèixer pràctiques metodològiques i organitzatives per avançar en la inclusió.

Continguts

- Cada etapa té les seves estratègies, i cal considerar la continuïtat d’algunes d'aquestes estratègies, com ara el treball per racons, encara que no sigui habitual.

- Les competències bàsiques són una bona eina per acostar-nos a la realitat del nostre alumnat.

- Diferents intervencions educatives:

  • Àrea pedagògica
  • Àrea de comunicació
  • Problemes de conducta
  • Àmbit familiar

Pràctiques

  • Pràctica 1: Intervenció educativa de l'autisme
  • Pràctica 2: Estratègies d’intervenció que afavoreixen l’aprenentatge i la relació
  • Pràctica 3: Les competències bàsiques
  • Pràctica 4: Condicions de l’entorn. Adaptacions a l’aula