L’alumnat amb TEA a l'escola

No és fàcil definir els nois i noies amb TEA. De fet, la paraula espectre, com a distribució de les freqüències de un fenomen determinat, ens dóna idea de l’amplitud de casos a tenir presents.

Si hem d'acotar una mica, potser cal fer-ho en paraules d'A. Riviere: "Ajuda’m a comprendre, organitza el meu món i ajuda’m a saber allò que succeirà; dóna’m ordre, estructura i no caos."

Objectius

  • Conèixèr alguns recursos metodològics i organitzatius que facilitin la resposta educativa.
  • Reflexionar sobre les condicions del centres educatius i els canvis que comporta l'escola inclusiva.

Continguts

  • Què ens demanaria un autista?
  • Realitat de les nostres escoles
  • Diferents opcions d’escolarització

Pràctiques