BLOC I: Els trastorns d'espectre autista
  • Mòdul 2: Autisme, TGD i TEA. Conceptes i referents
BLOC II: Els TEA en l'entorn educatiu
  • Mòdul 3: L'alumnat amb TEA, de quina manera pensa i sent
  • Mòdul 4: Característiques bàsiques a destacar en el procés d'ensenyament-aprenentatge
BLOC III: Estratègies d'intervenció
  • Mòdul 5: Estratègies d'intervenció que afavoreixen l'aprenentatge i la relació
  • Mòdul 6: Recursos metodològics.
BLOC IV: Corresponsabilitat i ètica de la intervenció
  • Mòdul 7: Treball amb les famílies
  • Mòdul 8: El treball en equip i la construcció de casos
Autoria
  • Carme Hortal Espi
  • Rosa Mª Miró Rovira
  • Cándido Querol Cervera