Un projecte centrat en la regulació de l'alumne

En termes generals, un projecte per promoure la regulació de l'alumne es pot concebre com un conjunt d’accions organitzades per un equip de persones que pretenen entendre les condicions personals de l’alumne i del context que l’envolta per tal de poder esbrinar quina és la resposta més adient per transformar el seu comportament no regulat. En essència, l’objectiu prioritari del projecte és potenciar la millora dels recursos i les potencialitats de l'alumnat per adaptar i ajustar el seu comportament a les circumstàncies que emergeixen en les relacions educatives. En aquest sentit és pertinent pensar-lo com un projecte per a l’alumne i des de l’alumne.

Pràctiques