Intervencions proactives a l'aula

Aquest mòdul, tracta de donar una visió general de com s'organitza el centre educatiu per gestionar i regular els comportaments dels seus alumnes i, més en concret, de les intervencions pro-actives i bones pràctiques que faciliten i fan possible una gestió efectiva del aula dins el dia dia escolar.

L'objectiu que es pretén és reflexionar sobre la importància de la implicació de tota la comunitat educativa en el procés d'elaboració d'un marc normatiu que faci possible una convivència dins el centre escolar per tal de poder oferir a tot l'alumnat l'oportunitat d'aprendre en un entorn tranquil i coherent.

Pràctiques