El desenvolupament de la socialització

Iniciarem el curs, revisant els processos de desenvolupament de la socialització, dels estils d'interacció amb els altres i de l'adaptació a l'entorn.

Alhora que examinarem els suports que necessiten els infants per afrontar les petites i grans adversitats de la vida d'una forma segura i saludable.

La lectura d'aquest mòdul proporciona coneixements generals on posteriorment sustentar els coneixements específics relacionats amb les dificultats d'autorregulació del comportament i la conducta problemàtica.

Pràctiques

  • Pràctica 2: El desenvolupament de la vinculació i la resiliència.
  • Pràctica 3: La intervenció educativa preventiva: intervencions universals i proactives.