Intervenció en el desenvolupament de la comprensió lectora


Les dificultats en la comprensió lectora poden venir donades per múltiples factors:

 • Lectures errònies, per efectuar descodificacions també errònies.
 • Desconeixement del lèxic, i en conseqüència encara que es descodifiqui bé no es pot interpretar adequadament la lectura.
 • Dificultats per a reorganitzar tota la informació. De vegades es descodifica bé, es coneix el lèxic i no s'entén la seqüència dels fets, els lligams entre unes parts i les altres.
 • La combinació de les anteriors.


Recursos per al desenvolupament de la comprensió lectora


Rutines escolars


L'aprofitament de les rutines escolars com passar llista els mateixos alumnes, la llibreta viatgera (llibreta d'intercanvi de informacions entre la família i l'escola), els encàrrecs mitjançant notes, etc. esdevenen una font inesgotable d'ocasions per a llegir i per a entendre el que s'està llegint.

Jocs de comprensió lectora


En aquest vídeo podem veure com llegir i entendre el que s'està llegint esdevé un joc divertit. És un clar exemple de com la lectura funcional i la implicació del propi lector, desperta l'interès per entendre.

Aquest vídeo ha estat enregistrat per la Gemma Boronat en una aula de P-5 anys del CEIP Sagrada Família de Caldes d'Estrac http://www.xtec.cat/centres/a8015004/.

http://www.youtube.com/watch?v=kYCDsh0BMuk


Lectures comentades


Es tracta d'anar comentant la lectura per fragments. El docent té dos objectius essencials: comprovar que es conegui el lèxic utilitzat a la lectura i ajudar a reorganitzar la informació.

En aquest enregistrament es pot comprovar com l'alumne, si hagués de dibuixar el contingut de la lectura ho faria equivocadament ja que no té clar el significat de dotzena.

Habitualment els alumnes amb dificultats per a la comprensió, llegeixen de forma accelerada (no ràpida), és a dir, tendeixen a continuar llegint sense assegurar-se que van prenent consciència del que està llegint i en conseqüència no disposen d'una imatge mental (pel·lícula mental) de com es van succeint els fets i de com s'interaccionen entre ells.

Per això, cal treballar la fragmentació del text, per tal d'anar "muntant escenes mentals" i d'anar encadenant les diferents escenes.


Representació gràfica del contingut de la lectura


Una manera d'anar prenent consciència del contingut d'una lectura és utilitzar un pont entre la lectura i la nostra ment. Aquest pont pot ser la representació gràfica, entenent la representació gràfica de forma múltiple: dibuix, esquemes, mapes conceptuals…

Un exemple clar són els textos descriptius i narratius. Imaginem que tenim un text on una nena es lleva al matí, va al bany, torna a l'habitació a vestir-se d'una determinada manera, va al menjador a esmorzar, etc. i demanem a un grup d'alumnes que el representin gràficament mitjançant dibuixos. Primer han de veure quantes "escenes" diferents hi ha i repartir-se-les; a continuació han d'assegurar-se que el personatge tindrà una continuïtat durant l'escenificació ( no pot ser rossa al bany i morena al menjador), etc.

Aquest tipus d'activitats comporten esmicolar la lectura en els seus detalls, i per tant acostumar-se a no passar-ne per alt cap detall. Han d'arribar a la convicció que els detalls són importants.


El còmic


El còmic sempre ha estat un bon recurs per a la comprensió lectora, ja que les imatges ajuden a interpretar el text i a elaborar-se aquesta imatge mental tan necessària per a entendre què passa i com passen els fets i per arribar a extreure una idea global.

Un exercici força eficaç és traduir una narració en còmic i viceversa.


Textos amb pictogrames


Sobretot en les etapes inicials de la lectura pot resultar d'ajuda facilitar als nens textos amb pictogrames intercalats. Els mateixos textos, esborrant les paraules corresponents als pictogrames poden esdevenir activitats de lèxic i d'escriptura.

Un exemple creat a partir del poema de Núria Albó "A l'escola", partitura de J.M. Torrents i cantada per la Montserrat Fàbrega, professora de música del CEIP Francesc Macià de Súria http://agora.xtec.cat/ceipfmacia-suria/moodle/ :


Per a elaborar textos amb pictogrames disposem de diferents portals que ens ofereixen imatges gratuïtes. Alguns d'ells són:Utilització del text sonor


Quan els alumnes presenten especials dificultats per a la lectura (velocitat lenta, errors de descodificació) i es troben en un nivell acadèmic que implica sessions d'estudi autònom a partir de textos escrits de les diferents matèries, les dificultats poden implicar un sobre-esforç extrem en el moment d'estudi i ocasionar una sensació d'impotència a realitzar la tasca que bloquegi una situació d'aprenentatge.

En aquestes ocasions, pot facilitar molt la tasca d'estudi autònom el poder disposar del text enregistrat de forma sonora, per tal que l'alumne el pugui sentir tantes vegades com el necessiti.

Existeixen altres eines informàtiques que poden resultar de gran ajut en aquest sentit: programes que llegeixen amb sintetitzadors de veu el text escrit. Podeu trobar més informació sobre aquest tema a les següents adreces:

Recursos digitals per a treballar la comprensió lectora

 • Una mà de contes.
  • Vídeos de contes: A més a més de veure el conte en vídeo, es pot accedir al seu text corresponent. http://www.unamadecontes.cat/
  • Taller de dibuix. En aquest taller es pot dibuixar un conte per escenes, individualment o col·lectivament, i convertir-ho en vídeo; aquest vídeo el podem desar i/o enviar per correu, també proporciona un enllaç que permet penjar-lo en un espai web. http://www.unamadecontes.cat/web/tallers/dibuix/previa

A continuació podeu veure una producció feta per alumnes del CEIP Francesc Macià de Súria, després de veure el vídeo d'una mà de contes "L'enigma de l'esfinx" i de llegir la lectura corresponent del conte.

http://www.unamadecontes.cat/web/tallers/dibuix/inici/eaa85754aff2efbda3232923674f35cad6423a80


 • Generadors de fitxes de comprensió i expressió escrita de GenMàgic. Permet generar, canviant l'idioma, de forma ràpida una gran varietat d'activitats: ordenar paraules d'oracions, generador de còmics… Les fitxes generades es poden treballar en PDI o imprimir-les per treballar-les sobre paper.
Imatges extretes de: • Fotografies: Reme Sanabria.