Intervenció en el desenvolupament de la ruta lèxica


En la passada pràctica hem exposat diferents recursos per anar desenvolupant l'ús de la ruta lèxica a nivell de la lectura.

Ara intentarem proporcionar recursos per a desenvolupar la ruta lèxica també en l'escriptura, sobretot pensant en aquells alumnes que presenten la capacitat d'escriure tot fent la correspondència so-grafema però que encara no tenen en compte els trets ortogràfics de les paraules. Així, una paraula com "habitació" la poden escriure com "avitasio", "abitacio", "havitasio" etc.Recursos per al desenvolupament de la ruta lèxica


Treball de les paraules homòfones


Amb l'objectiu de treballar el reconeixement ortogràfic de les paraules, es poden treballar les paraules homòfones, és a dir, aquelles que sonen igual però que s'escriuen diferent tenint també significats diferents com per exemple: ball/vall, bola/vola, hora/ora, etc.


Es poden fer diferents tipus d'activitats al respecte:

  • A cada sessió es presenten 3 o 4 parells d'homòfons. Es comença a presentar la paraula escrita acompanyada del seu dibuix corresponent:

  • S'analitzen les diferències en l'escriptura i de significat de cada parell.
  • Es faciliten estratègies de memòria, com una associació d'idees, per ex. la vall va amb "v" com la forma que queda entre les muntanyes, etc.
  • Es barregen els parells i es demana que es tornin a aparellar (paraula, dibuix). Aquí necessitarem tenir 2 cartronets per a cada paraula: un amb el dibuix i un altre amb la paraula.
  • Quan l'alumne ja aparella bé es passa a efectuar activitats d'escriptura, com escriure la paraula del dibuix que es mostra, completar oracions (a partir del context pel significat), dictats, etc.


Treball de generalització de regles ortogràfiques


Consisteix a presentar col·lecions de paraules que responguin a una regla ortogràfica concreta.

Quan s'hagi generalitzat la norma es passa a presentar les excepcions, en el cas que n'hi hagi.


"Bona ortografia sense esforç"


Aquest és el material elaborat per en Daniel Gabarró en la seva llicència d'estudis del curs 2006-2007, que porta per títol "Bona ortografia sense esforç" ( http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1602 )i ampliat amb la col·laboració de la Conxita Puigarnau.

En aquest material no es parteix de regles ortogràfiques, sinó de l'elaboració progressiva d'imatges mentals per a cada paraula, tot explicant diferents tipus d'activitats: jocs de memòria de paraules escrites en diferents combinacions de colors, associacions d'idees, targes per completar…

Es pot trobar més informació al següent document (que els autors difonen gratuïtament): bona_ortografia_1_.pdf


Recursos digitals per a treballar la ruta lèxica


  • Ortografia durant tot el curs. Des del CEIP Sant Miquel de Miralcamp, el Jordi Aumedes, ens fa una proposta per treballar l'ortografia durant tot el curs a través de l'ús de les noves tecnologies. Es tracta d'una sèrie d'activitats en un espai Moodle: dictats en diferents formats, treball de la memòria visual mitjançant JClic, diccionari… Es finalitza amb un concurs a l'aula: el picalletres.

Cal entrar com a visitants al següent espai web http://phobos.xtec.cat/jaumedes/moodle/course/view.php?id=9 i a gaudir de l'aventura…

Com a exemple, podem veure les indicacions que dóna en Jordi Aumedes als seus alumnes per obtenir bons resultats en el concurs del picalletres en el següent document: picalletres.pdf


Imatges extretes de: