Intervenció per al desenvolupament de la correspondència so-grafia


La majoria de les dificultats de la lectoescriptura venen donades per un baix domini de l'associació de cada grafia amb els seus sons corresponents.

El país de les lletres


Un aprentatge tan arbitrari com és de la lectura, ja que implica utilitzar el procés cognitiu seqüencial explicat al mòdul 2 (procés afectat en els alumnes amb dificultats per a la lectura i l'escriptura) pot treballar-se des del procés cognitiu simultani si convertim les lletres en personatges d'un conte, amb una identitat pròpia amb les que els alumnes es puguin identificar i recordar per una experiència viscuda, per exemple el conte del país de les lletres.

En aquest país imaginari les lletres viuen en famílies i cada família en una casa particular.

La primera casa que es presenta és la casa de les protagonistes del conte: les vocals. Cada vocal té una personalitat pròpia (la "a" és la gran i és la que posa ordre, la "u" s'amaga i juga a espantar les germanes, la "o" és molt presumida i porta un llacet al cap, la "e" es fica la mà a l'orella, es fa la despistada i fa veure que no hi sent, la "i" no vol ser petita i per això sempre porta el seu barret màgic que és un puntet volador…); cada vocal viu en un pis diferent de la casa i, de dalt a baix, l'ordre és el següent: A, O, U, E, I.

Les vocals es van trobant lletres noves, d'una a una. Cada lletra nova fa un determinat so (el fonema corresponent) i a partir d'aquest so solucionen un problema o un dilema de les vocals.

Per exemple, "el dia que les vocals van trobar la "P" volien fer una festa amb petards; els havien estat cercant sense èxit per les botigues de tot el poble i quan ja pensaven que no podrien celebrar la festa es van trobar a la "P". La "P" parlava amb un so molt fluixet (p,p,p…) però la sorpresa va venir quan li van donar la mà (ajuntant-se) i van aconseguir sonar com autèntics petards: PA!, PO!, PU!…"

La lletra nova tindrà la seva pròpia casa i amb l'ajuda dels alumnes fem totes les combinacions possibles (síl·labes directes, és a dir "consonant+vocal"), les qual viuran dins d'una mateixa casa. Per exemple a la casa de la P virà la família: PA, PO, PU, PE, PI.

La disposició de les síl·labes no és aleatòria. La combinació amb la E i la I, les deixem sempre per al final, ja que a mida que van apareixent les lletres els nens s'adonen que la "E" i la "I" són molt entremaliades i sempre donen problemes ( que-qui, ce-ci, gue-gui, ge-gi…).

Per exemple, "…quan la E i la I es van posar al darrera de la C no va sonar /K/ com els hi va passar a les seves germanes A, O, U , perquè elles havien fet una malifeta (que ara no explicarem) i una fada que les va veure els hi va fer un encanteri. Per més que s'esforçaven no sonaven /KE/ /KI/ sinó /SE/, /SI/" etc.


A mida que van apareixent les lletres es poden anar fent diferents jocs:

 • Endevinar a quina casa trobarem…
  • Exemple: Els alumnes veuen les cases de les vocals, la P i la L tancades, diem una síl·laba directa i demanem a quina casa la trobarem. La obrim i ho comprovem. D'aquesta manera anem creant una imatge mental de referència.


 • Dibuixar la casa de memòria per dins. Per tal de reforçar la imatge mental. Així quan sentin cadena s'imaginaran CA DE NA (per associació amb la casa on viuen).

Observeu a la foto inferior, com es col·loca un nino a l'esquerra.

Aquest recurs va molt bé per a aquells alumnes que tenen dificultat amb la direccionalitat (una altre concepte arbitrari de la lectura i de l'escriptura): la rutina de posar el nino sempre al mateix cantó els ajuda a interioritzar la direccionalitat esquerra-dreta, pròpia de la nostra llengua.

Es tracta de tenir imaginació i construir amb ells, amb els nostres alumnes, un món de lletres ordenat i classificat on tot té una explicació (ja veieu que les més entremaliades sempre seran la E i la I).


Aplicació de recursos mnemotècnics


Consisteix en associar cada lletra a un dibuix que tingui una forma semblant al de la lletra i que, alhora, el nom del dibuix comenci amb el mateix so.

Alguns exemples: la M de muntanya, la S de serp…


Utilització de material manipulatiu


Les lletres, a més a més d'haver de tenir una identitat pròpia, amb una història pròpia, amb la que nens i nenes, nois i noies es puguin identificar, cal que es puguin tocar.

En el moment de confegir, hem de poder oferir als nostres alumnes activitats en el que el fet de confegir no impliqui necessàriament el fet d'haver d'escriure. Alguns nens s'adonen que hi va una determinada lletra després d'una altra que ja han començat a escriure, però quan estan escrivint l'esforç d'efectuar la primera grafia pot provocar que de la seva memòria immediata desaparegui la segona lletra que volien escriure i passin a la següent, a la tercera.

Confegir i escriure, tot i que es complementen són activitats diferents i en determinats moments cal aïllar-les per tal de detectar on radica la dificultat. Existeixen al mercat molts materials manipulatius amb lletres per a confegir i fins i tot aquests materials poden ser d'elaboració pròpia.

Una activitat possible el la d'efectuar el racó del "Dictat mut". Es tracta de confegir una paraula a partir d'una imatge donada. Es comprova si ha estat confegida correctament i si ho està l'alumne pot fer la fitxa de la paraula (una fitxa de cartolina on escriu pel davant la paraula ben confegida i pel darrera pot enganxar una copia de la imatge de la paraula); d'aquesta manera va confeccionant un fitxer acumulatiu de paraules que ja sap confegir, fitxes que es poden ordenar, classificar, etc.


Confegir paraules a partir de la pròpia veu enregistrada


Alguns alumnes, encara que ja comencin a assolir la correspondència so-grafia d'algunes lletres, presenten dificultats per a confegir paraules amb les lletres conegudes, quan aquestes paraules són dictades o dites per algú diferent a ell.

Una tècnica que acostuma a funcionar en aquests casos és enregistrar a l'alumne dient aquestes paraules: li ensenyem el dibuix d'una determinada paraula i li proposem que la digui a poc a poc i ben clara com si la piqués (és a dir, com si la digués per síl·labes) i enregistrem a l'alumne, per exemple amb el programa Audacity (cada paraula en un fitxer diferent).

Posteriorment li anem demanant que confegeixi les paraules que va escoltant i en moltes ocasions, sorprenentment, li costa molt menys confegir correctament.

El programa Audacity es pot descarregar des de la següent adreça: http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/eines/audacity.htm


També us podeu descarregar el tutorial que explica la instal·lació i el funcionament del programa. Tutorial Audacity: tutorial_audacity.pdf

Recursos digitals per a treballar la correspondència so-grafia


Alguns programes

Les cases de les lletres: vocals+p

Consisteix en un PowerPoint interactiu. En la versió on-line es perden els sons i les animacions i les interaccions d'encerts i errors (i perd la gràcia). Per tant caldrà efectuar la descàrrega.

Quan obrim el PowerPoint es demana si volem "HABILITAR LES MACROS" i cal acceptar.

Primer hi ha la presentació de la casa nova, la de la "P" (perquè la de les vocals ja està presentada, en una altra presentació PowerPoint).

En aquesta diapositiva veurem que a cada pis de la casa hi ha un altaveu. La diapositiva es pot aprofitar per a fer lectura de la síl·laba i fent clic damunt l'altaveu poden comprovar si ho han llegit bé o no en cada cas.

A continuació hi ha 3 nivells (ja que el power és molt llarg perquè es treballen moltes paraules); d'aquesta manera si una part la té superada podem començar per la següent.

Cada paraula té 3 diapositives:

1: Presentació de les cases involucrades en la formació de la paraula i etiqueta de la paraula amb il·lustració. Si passem el ratolí per damunt de la casa els nens podran sentir qui hi ha a cada pis. Els pisos involucrats queden en vermell, els altres en negre.

2: Apareix la il·lustració de la paraula i unes quantes etiquetes. L'alumne ha de fer clic damunt la que correspon a la il·lustració

3: Celebració de l'encert i opció a continuar.Cognitiva


Tal i com ja s'ha dit a la pràctica anterior, si bé de moment és una web en castellà , Cognitiva proporciona una gran quantitat de recursos molt ben classificats i seqüenciats, i ens pot donar idees en el moment de dissenyar i preparar activitats per als nostres alumnes.


En el cas de la Correspondència so-grafia podem trobar moltes idees entrant a la web "Cognitiva, conocer y probar" i seguint la següent ruta:


 • Fer clic damunt el botó Lectoescritura (Educación Infantil / Educación Primaria.
 • Fer clic damunt la fletxa que hi ha al costat de la carpeta 01.Lectoescritura (Educación Infantil / Educación Primaria.
 • Fer clic damunt la fletxa de la carpeta Educación Infantil.
 • Fer clic damunt la fletxa de la carpeta 02 Segundo curso.
 • Fer clic damunt la fletxa de la carpeta Codificación/decodificación.
 • Seleccionar un taller del desplegable i fer clic damunt el botó de la dreta Mostrar seleccionado.
 • Triar una activitat del taller i fer clic damunt el botó Ver.
 • Iniciar sessió (són demos).Plantilles Word de lectoescriptura


Plantilles Word d’activitats de lectoescriptura és una recopilació de propostes d’activitats per treballar la lectoescriptura, dissenyades per la Mercedes Rivera i la Reme Sanabria que es presenten en forma de plantilla Word.

A partir d'aquestes plantilles es va efectuar un Taller de la Jornada de Creació de Materials del curs 2004-2005.

Les propostes d’activitats són diverses: identificar (sons, lletres, síl·labes, paraules), repassar (lletres, síl·labes, paraules), confegir paraules (dictats muts, armari codificat …), jocs (cartronets petits de lectura, daus, dòminos, cartes, memori …), etc.

Cada plantilla va acompanyada d’un exemple que, la majoria de les vegades, exercita l’aprenentatge de paraules elaborades a partir de vocals i la consonant “p”.

Els documents elaborats a partir de les Plantilles cal imprimir-los per tal de ser utilitzats com a fitxa de treball individual o com a material manipulatiu.

Cal tenir en compte que no es proposa un procés lineal per treballar les Plantilles, sinó que cal fer-ne una selecció i seqüenciació tenint en compte les necessitats de cada alumne o grup d’alumnes.

Aquestes activitats de lectoescriptura s’estructuren a partir del document “PORTADA” (Portada.doc el trobarem dins el fitxer plantlectoescrip.zip que conté:

 • Un índex.- A partir del qual es pot accedir a qualsevol de les múltiples plantilles.
 • On poden trobar imatges?
 • Autores.- Relació de les 10 autores que van participar al taller dissenyant activitats a partir de les plantilles proposades per les coordinadores, indicant el material elaborat per cadascú.

És necessari tenir instal·lades les següents fonts de lletres utilitzades en aquestes Activitats de lectoescriptura ja que, sense elles, algunes Plantilles no funcionaran correctament i es veuran deformades: Arial, Comic Sans MS, Escolar2, Escolar4, Escolar5, Massallera, Memimas-RegularAlternate, Monotype Sorts, Times New Roman.

Crear materials nous amb Plantilles Word de Lectoescriptura:


 • Cal tenir els tipus de lletres esmentades anteriorment instal·lades al nostre ordinador.
 • Cal descarregar-se i descomprimir la següent carpeta d'imatges per a fer la pràctica: imatges_t.zip
 • Seguir les indicacions de la següent pràctica: fem_materials_nous_amb_plantilles.pdfZona JClic


Una altra font de recursos per treballar l’aprenentatge del codi escrit és la Zona Clic. Es pot accedir a la Zona Clic des del portal XTEC, fent clic damunt JClic. A la trobem molts projectes de JClic. Ara bé, el JClic és una aplicació Java i per tant, per poder-lo posar en funcionament necessitarem efectuar unes instal·lacions al nostre ordinador.

Passant per sobre de la icona del JClic , a sota apareixen 3 opcions: característiques, instal·lació i projecte. Fem clic damunt instal·lació.

En aquesta pàgina ens expliquem que haurem d’efectuar dues instal·lacions: Java (en el cas de tenir aquest motor ja instal·lat, potser caldrà actualitzar-lo) i JClic.

 • Instal·lació del motor Java.
  • Primer caldrà triar el sistema operatiu del nostre ordinador (ja que el motor serà diferent en funció del sistema operatiu).
   • Si per exemple, el volem instal·lar en un ordinador amb Windows ens apareixeran la següent informació:
   • Caldrà, doncs, fer totes dues actuacions:
    • Anar a java.com.- Si no tenim a l’ordinador el podrem instal·lar i si el tenim, la pàgina detectarà si el nostre Java està actualitzat o no. En cas de no tenir-lo actualitzat, ens permetrà actualitzar la nostra versió de Java.
    • En tots els casos, a més a més, caldrà instal·lar el fitxer customJMFinstal.exe. Aquest fitxer és un complement del Java que permet visualitzar vídeos i altres elements multimèdia que poden estar incrustats en un projecte JClic.
 • Instal·lació del JClic.
  • Una vegada instal·lat o actualitat el motor Java i el seu complement, ja podem procedir a instal·lar el JClic. Per fer-ho caldrà seleccionar l’instal·lador corresponent al sistema operatiu de l’ordinador on s’instal·la:


Una vegada finalitzades totes les instal·lacions, ja podem accedir a la part de la Zona Clic on trobarem tots els projectes JClic publicats fins al moment (a l’actualitat, uns 1200 projectes).

Passant per sobre de la icona activitats a sota apareixen 3 opcions: cerca, col·labora i info. Fem clic damunt cerca.

D’aquesta manera ens apareixerà una pàgina que ens ajuda a cercar els projectes en funció d’uns criteris ( àrea que treballa, idioma, nivell per al que està pensat, títol, autor, descripció).

Una vegada seleccionades les opcions del desplegable de cada criteri, només ens caldrà fer clic damunt el botó cerca, per a que ens apareguin tots els projectes que compleixen amb els nostres criteris de cerca.

Els projectes resultants de la cerca, en principi apareixen ordenats per data de publicació. Si ens interessa un altre tipus d’ordenació, només ens caldrà fer clic damunt els títols de les capçaleres de la taula: títol, idioma, àrea, nivell.

Per exemple, ara efectuarem una cerca de tots els projectes que compleixen amb els següents criteris:

Al fer clic damunt el botó cerca, veurem com a sota ens informen amb els criteris llengües en català de Primària, existeixen en el moment d'efectuar la cerca, un total de 111 projectes publicats ( d’un total de 1150).

A la part superior del botó cerca, tenim l’opció de decidir quants projectes volem que ens apareguin en cada pàgina. A l’exemple hem triat que ens mostrin 25 resultats per pàgina, per això, els 111 projectes ocupen un total de 5 pàgines (5); el número en negreta ens informa de la pàgina que estem visualitzant.

Una vegada efectuada la cerca podem accedir a un dels projectes trobats fent clic damunt el seu Títol. Per exemple:

En fer clic damunt el projecte Aprenentatge de la lecto-escriptura, ens apareix una pàgina amb:

 • Informació sobre el projecte: autors, centre escolar, descripció breu.

En aquest cas es tracta d’un conjunt de sis projectes publicats el 17/12/08. Aquests projectes treballen l’aprenentatge de: vocals, M, P, L, S i T. En principi estan pensats per alumnes de primària amb nee, tot i que poden ser molt vàlids per alumnes d’Educació infantil que s’inicien en l’aprenentatge del codi escrit.

 • Accés als projectes. A sota de l’explicació hi ha l’accés a cada projecte.Per exemple, si ens fixem en el projecte de les vocals, veurem que consta d’un total de 64 activitats i ens proporciona 3 opcions:
  • Com funciona.
  • Engega’l.- Posa en marxa el projecte, tenint connexió a Internet.
  • Instal·la’l a l’ordinador.- Ens permet instal·lar el projecte a l’ordinador. Una vegada instal·lat a l’ordinador no caldrà connexió a Internet per a fer-lo funcionar.

Ara, nosaltres treballarem on line i farem clic damunt la 2a opció: engega’l.

 • Remarca.- L’adreça que hi figura a la part dreta inferior és la que cal copiar per a activar el JClic des d’una pàgina web dinàmica, tipus Moodle.

Aprofitem per a conèixer els altres projectes d’aquest conjunt: M, L, P, S i T.


Alguns projectes interessants, per a treballar l’aprenentatge del codi escrit són, entre d’altres, els següents:

 • Llegim etiquetes.Hi apareixen les etiquetes de diversos productes comercials, amb tres tipografies diferents: lletra de pal, lletra lligada i lletra de diari. Les primeres activitats són de reconeixement de les etiquetes a través de la imatge, associacions amb els productes, elaboració de puzzles, sopes de lletres, etc. Posteriorment s'hi afegeixen etiquetes d'altres productes per tal de distingir tipografies i classificar-les, discriminar sons i reconèixer les paraules treballades.


 • 100 paraules per escriure. 100 paraules per escriure és un conjunt d'activitats pensades perquè els nens i nenes tot mirant un dibuix i escoltant el seu nom el sàpiguen escriure.

Si l'escriuen correctament el dibuix s'animarà. És un treball sistemàtic. Ideal per tenir a l'aula al racó de llengua. El projecte consta de sis nivells que no cal fer alhora:

 • 3 nivells de fàcil: Paraules tal i com sonen. El nivell correspon a: síl·labes directes, inverses i travades.
 • 3 nivells de difícil:Paraules que sonen o s'escriuen diferent, o porten accent o hi ha sons diferencials del castellà. També es marca el nivell com a directes, inverses i travades.

Quan el nen o nena sàpiga respondre correctament les 100 paraules ja es pot considerar que té coneixement del teclat i que ja té adquirides les normes bàsiques de fonètica i ortografia i ja pot passar a un estudi amb més profunditat, de la llengua. No s'accepta l'ortografia natural perquè es tracta de fixar la paraula tal i com s'escriu. Està adreçat a alumnat de P5 i primer cicle d'educació primària. Amb suport visual es pot fer servir a partir de P3. Els autors del programa ens ofereixen el llistat de les 100 paraules en 2 documents tipus pdf, classificades pel nivell de dificultat (llistats que podem imprimir):

Imatges extretes de:


 • Fotografies: Reme Sanabria.