Trastorns de lectura i escriptura (II)


Tal i com s’ha vist al mòdul anterior, quan es detecta la possibilitat d’una dificultat significativa en l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i/o el càlcul es pot posar en marxa el PROTOCOL DE DETECCIÓ (exposat a la pràctica 4 del mòdul 5).

Una detecció en els primers cursos d’escolarització és del tot vital per tal d’evitar que les dificultats es consolidin i s’extrapolin a la resta d’àrees.

El disposar d’un diagnòstic ens proporciona informació sobre els processos responsables de la dificultat i ens orienta en el moment de decidir quina serà la intervenció o intervencions més adequades en cada cas en particular, per tal de vèncer aquestes dificultats.

Així doncs, la intervenció serà diferent per a cada alumne depenent de les dificultats observades, del seu nivell de competències i del moment de la vida escolar de l’alumne en la que es pot i s’ha de practicar la intervenció.

El present mòdul pretén proporcionar diferents recursos per a la intervenció en l’àmbit escolar, amb l'objectiu d’afavorir al màxim l’èxit escolar de cada alumne.

Aclariment.


Amb la intenció de facilitar recursos de tot tipus (també recursos TAC) aquest mòdul i el següent, presenten una major extensió.

L'objectiu no és que s'efectuï un estudi exhaustiu de cada apartat durant aquests dos mòduls, sinó que siguin objecte de consulta per al que queda de curs, com si fos la nostra particular Aula Virtual de Recursos .

Desitgem que us pugui resultar útil per a la vostra pràctica educativa i/o d'assessorament.

Continguts

 • Treball de la percepció: en 3 dimensions, en 2 dimensions i la seva transició.
 • Recursos digitals i no digitals per a treballar la consciència fonològica.
 • Recursos per a treballar la correspondència so-grafia: el país de les lletres, mnemotècnics i digitals.
 • Creació de materials nous a partir de plantilles Word de lectoescriptura.
 • Indicadors d'elaboració de textos de lectura fàcil.
 • Recursos digitals i no digitals per a treballar la fluïdesa lectora.
 • Recursos digitals i no digitals per a treballar la ruta lèxica.
 • Recursos per a treballar el traç de les grafies i anàlisi de les grafies i els enllaços.
 • Recursos digitals i no digitals per a treballar la comprensió lectora: rutines, jocs, còmic, lectures comentades…


Pràctiques

 • Pràctica 1: Intervenció en els processos perceptius
 • Pràctica 2: Intervenció per al desenvolupament de la consciència fonològica
 • Pràctica 3: Intervenció per al desenvolupament de la correspondència fonema-grafia
 • Pràctica 4: Intervenció en el desenvolupament de la fluïdesa lectora
 • Pràctica 5: Intervenció en el desenvolupament de la ruta lèxica
 • Pràctica 6: Intervenció en l'aprenentatge del traç de les grafies
 • Pràctica 7: Intervenció en la comprensió lectora