Intel·ligències múltiples

Caldria abans de parlar de les intel·ligències múltiples, parlar i qüestionar-nos sobre el què és la intel·ligència.


De totes les polèmiques que hi ha hagut en el camp de la psicologia, la més apassionada prové de la idea que en cada persona hi ha, efectivament, una capacitat mental de caràcter general, LA INTEL·LIGÈNCIA i que a més la podem mesurar amb un nombre, una puntuació que anomenem Quocient Intel·lectual QILa mesura de la intel·ligència ha estat una feina tradicional de molts psicòlegs. També ha estat molt qüestionada, sobre tot la utilitat dels tests d’Intel·ligència , destinats a avaluar les qualitats mentals de les persones i comparar-les amb les altres, emprant puntuacions numèriques. Tot i que el tema de la intel·ligència fa molt temps que s’estudia, encara es plantegen sovint moltes preguntes, com ara:

Activitat 1: Formula’t aquestes preguntes


1. Què és realment la intel·ligència?

2. Com podem avaluar-la?

3. No donem massa importància al quocient intel·lectual?

4. És producte de l’herència o de l’ambient?

5. Què signifiquen les diferències que s’obtenen entre les puntuacions?

6. Administrar tests és positiu o és una font de discriminació disfressada de ciència?

7. Els ítems que es mesuren en els test són els únics que cal mesurar?

8. …..

Howard Garder té la resposta a la pregunta inicial: ell defensa que no hi ha tan sols una intel·ligència, no és una cosa unitària, que agrupa diferents capacitats específiques amb un diferent nivell de generalitat, sinó com un conjunt d’intel·ligències múltiples, independents i diferents entre elles. Gardner defineix la intel·ligència com la capacitat de resoldre problemes o elaborar productes que siguin valuosos en una o més cultures.Activitat 2: Visualitza aquest vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=WjUtxAOtvdg

Tot seguit exposem les diferents intel·ligències que ens dóna a conèixer Gardner1.- Intel·ligència Lingüística

Es desenvolupa mitjançant activitats específicament lingüístiques, com, per exemple, exercicis lèxics, diàlegs, etc.

 • Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit.
 • A les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: llegir, escriure, explicar històries, participar en debats, jugar a jocs de paraules…
 • Les professions que es recomenarien amb aquesta intel·ligència serien: escriptors, advocats,…
 • És la responsable de la producció d’oracions gramaticals.
 • Per a fer-la servir, utilitzem ambdós hemisferis
2. Intel.ligència espacial:

Consisteix en aprendre mitjançant imatges que formen una mena de conte il.lustrat.

 • Capacitat per a percebre amb precisió el món visual i espacial.
 • A les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: aprendre mitjançant imatges i fotografies, dissenyar, dibuixar, visualitzar, pensar amb imatges, etc
 • Professions: arquitectes, artistes, navegants, cirurgians.
 • Estratègies didàctiques: mapes conceptuals, taules de doble entrada, trencaclosques, treballs artístics,…3. Intel.ligència lògicomatemàtica:

Qui poseeix aquesta intel·ligència té dots per a solucionar problemes, calcular, fer puzles, comptar, etc.

 • Capacitat d’analitzar problemes, portar a terme operacions matemàtiques.
 • Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: els números i les seves combinacions, els agrada experimentar, preguntar i resoldre problemes..
 • Professions: matemàtics, científics, ingeniers, informàtics.
 • Estratègies didàctiques: aprenentatge cooperatiu4. Intel.ligència musical:

Es desenvolupa mitjançant l'escolta i la imitació de la musicalitat de l'idioma que es vol aprendre. Això es realitza amb cançons i històries rítmiques.

 • Capacitat per a apreciar, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, sensible al ritme, el to i el timbre.
 • A les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: cantar, xiular, entonar melodies amb la boca tancada, portar el ritme amb els peus.
 • Professions: músics, cantants.
 • Estratègies didàctiques: escoltar música, cantar, tocar un instrument. Fent preguntes com: Què et fa pensar aquest tipus de música? Quins sentiments et produeix? Colors?


5. Intel.ligència cinestèsica:

Es desenvolupa mitjançant activitats corporals com poden ser activitats lúdiques, jocs de rol i projectes.

 • Capacitat per a controlar els moviments del propi cos i utilització d’objectes amb destresa.
 • A les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: ballar, córrer, saltar, tocar, construir, gesticular,…
 • Professions: ballarins, esportistes, escultors, cirurjans, músics….
 • Estratègies didàctiques: “aprendre fent” construint, actuant, tocant i sentint els seus propis aprenentatges.


6. Intel.ligència interpersonal:

S'expressa mitjançant treballs en parella i en grup. També es fan jocs col·lectius.

 • Capacitat per entendre i respondre de manera adequada als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres.
 • A les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: intercanviar idees amb els seus companys, dirigir, organitzar, relacionar-se, manipular i mediar quan sorgeixen conflictes.
 • Professions: mestres, metges, polítics.
 • Estratègies didàctiques: aprenentatge cooperatiu, tutoria entre iguals, debats, conflictes cognitius7. Intel.ligència intrapersonal:

Consisteix en el treball reflexiu individual i implica un temps d'introspecció.

* Capacitat per a accedir als sentiments propis i comprendre’s un mateix i utilitzar aquesta informació amb eficàcia en la regulació de la pròpia vida.

 • A les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada: sommiar, reflexionar, planificar, posar-se fites,…
 • Professions: psicòlegs, filòsof, líders religiosos.
 • Estratègies didàctiques: projectes individualitzats i diaris per a la autoregulació, treballs independents, sols, al seu ritme.
8. La Intel·ligència Naturalista:

Consisteix a entendre l’entorn natural i l’observació científica de la natura, com la biologia, la geologia o l’astronomia. És la darrera que és va agregar al 1995, la utilitzem quan s’observa i s’estudia la Naturalesa, amb el motiu de saber organitzar, classificar i ordenar.

 • Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell.
 • A les persones que destaquen en aquesta intel·ligència, els agrada: observar, classificar, categoritzar, gran interés pel món i els fenòmens naturals.
 • Professions: biòlegs, jardiners, ecologistes, físics, químics, arqueòlegs.
 • Estratègies didàctiques: aprendre a observar i descriure directament les relacions causals del seu entorn.Aquestes són les vuit intel·ligències que Gardner donava a conèixer i que diferents autors han anat desenvolupant, però Gardner no defalleix en la seva recerca i a l'any 1999, encara ens donava una nova intel·ligència, la novena, la intel·ligència existencial.9. La Intel·ligència Existencial:

És la capacitat per preguntar-nos sobre la nostra existència en el món.


Un cop vistes les diferents intel·ligències, anem a veure com a l’escola o a l’institut podem treballar-les, i per a fer-ho, anunciem unes quantes mesures a prendre per tal de garantir una millor resposta en el moment de treballar-les.

 • Concepte de Intel·ligència segons Gardner.

Cal que coneguem bé quin és el concepte d'intel·ligència i que compartim el llenguatge amb aquells amb qui treballarem colze a colze en pro de l'alumne, tenir el coneixement i compartir-lo és bàsic per a avançar.

 • Característiques de cada intel·ligència.

Conèixer tots els tipus d'intel·ligències que poden tenir els nostres alumnes, és una de les qüestions més importants sense saber-ho no podem construir positivament.

 • Com reconèixer-les en els nostres alumnes.

Aquesta qüestió la podem resoldre amb una senzilla prova que més endavant s'indica.

 • Com activar-les.

Amb diferents estratègies i metodologies de les que hi ha diferents mostres.

 • Com planificar en base a elles.

Cal fer-ho a curt termini, ja que cada alumne pot donar una resposta diferent, un cop tinguem la informació, podem programar-les més a llarg termini.

 • Com organitzar l’aula.

Depèn dels recursos de cada centre, i de la tipologia de l'alumnat a qui s'aten, però ha de ser una organització que serveixi per a la gran majoria dels alumnes, per tant no caldria que fora massa diferent a com s'organitza normalment.

 • Seleccionar activitats relacionades amb totes les Intel·ligències i d’acord amb el currículum.

Aquest és un punt bàsic que cal realitzar amb tot l'equip docent que imparteixen les matèries.

 • Dissenyar diferents models d’avaluació.

L'avaluació ha de ser un altre aspecte a tenir en compte en el moment final de l'aprenentatge.


anem a veure ara diferents models de qüestionari per a esbrinar quines intel·ligències tenen els nostres alumnes i també nosaltres com a docents, informació que també és força important.AUTOTEST SOBRE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES PER A PROFESSORS/ES


Activitat 3: Aplica't aquest autotest
Puntueu cada ítem amb un 1 si la resposta és afirmativa, o bé, amb un 0 si és negativa.AUTOTEST SOBRE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES PER A ALUMNES


Activitat 4: Aplica també aquest qüestionari a algun/a alumne/a. Et servirà per un exercici del mòdul.
Si l'alumne/a l'omple ell/a mateix/a, recordeu-li que ha de puntuar cada ítem amb un 1 si la resposta és afirmativa, o bé, amb un 0 si és negativa.
I per anar acabant fixa't amb el test que hi ha a continuació:Test de Inteligencias Múltiples
http://www.scribd.com/doc/1858345/Test-de-Inteligencias-Multiples

Activitat 5: Llegeix aquest article perquè et resultarà d’utilitat per acabar de consolidar alguns conceptes i anota'n les principals idees: Les intel·ligències múltiples a l'aula de Núria Alart i Guasch.


Imatges extretes de: