Intel·ligències múltiples i Competències


Actualment amb la LOE, hem passat de parlar de l'educació basada en objectius terminals i irrenunciables, a parlar d'una educació global i treballar amb aspectes molt clars i concrets que faran que els nostres alumnes puguin desenvolupar-se de manera gradual i com a persones, això és el que pretenem amb les competències bàsiques, però encara que són competències molt globals, també hi ha un aspecte molt important a tenir en compte, les persones no som iguals, tots tenim 8 intel·ligències inserides, 8 intel·ligències que a més, no hem desenvolupat de igual manera. Aquest aspecte és també molt important, per tant en aquest mòdul el que pretenem és treballar aquestes competències relacionades amb les intel·ligències múltiples.

Continguts

  • Introducció a la Teoria de les Intel·ligències Múltiples.
  • Les competències bàsiques i el treball a l'aula.
  • La relació que s'estableix entre les Intel·ligències Múltiples i les Competències Bàsiques.
  • Detecció i avaluació de la diversitat d'Intel·ligències en l'alumnat
  • Recursos i estratègies a l'aula en funció de la diversitat d'Intel·ligències de l'alumnat i relacionades amb les competències bàsiques.

Pràctiques