Bases cognitives i emocionals de l'aprenentatge


El model psicològic cognitiu ha aportat un concepte dinàmic de la intel·ligència humana.

La combinació dels últims coneixements psicològics i neurològics han evidenciat l’existència d’uns processos cognitius i emocionals íntimament relacionats entre ells i que configuren la possibilitat i característiques de l’aprenentatge humà.


Continguts

  • Processos cognitius.
  • Teoria PASS de la Intel·ligència.
  • Procés cognitiu d'atenció.
  • Procés cognitiu simultani.
  • Procés cognitiu seqüencial.
  • Procés cognitiu de planificació.
  • Dificultats de maduració dels processos cognitius.
  • Emoció.
  • Cognició i emoció.


Pràctiques