L'aprenentatge i els trastorns que incideixen en l'aprenentatge


L’aprenentatge humà depèn directament del desenvolupament i del funcionament cerebral.

A partir de les noves tècniques d’imatge es pot saber cada vegada més com el nostre cervell es construeix i s’organitza, alhora que permet detectar i començar a tractar l’existència de disfuncions neurològiques.

En aquest mòdul, a més a més, es tractarà sobre quines característiques s’han de donar perquè es pugui parlar de Trastorn d’Aprenentatge, alhora que coneixerem de quina manera s’han contemplat aquests Trastorns des del marc legal més recent i l’actualment vigent.Continguts

 • Concepte d'aprenentatge.
 • El cervell i les neurones.
 • L'aportació de la neurociència.
 • Plasticitat cerebral.
 • La neurociència i els sentits: daltonisme i cervells sinestèsics.
 • Noció de Trastorn d'Aprenentatge.
 • Característiques del Trastorn d'Aprenentatge.
 • Criteris diagnòstics: DSM-IV-TR i CIE-10.
 • El marc legal i educatiu dels Trastorns d'Aprenentatge: LOGSE, LOE, LOE I LEC.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Concepte d'aprenentatge
 • Pràctica 2: El cervell i les aportacions de la neurociència
 • Pràctica 3: La neurociència i els sentits
 • Pràctica 4: Noció i característiques del Trastorn de l'Aprenentatge. Criteris diagnòstics.
 • Pràctica 5: Els marc legal i educatiu dels Trastorns de l'Aprenentatge