• Mòdul 1: L'aprenentatge i els trastorns que incideixen en l'aprenentatge
  • Mòdul 2: Bases cognitives i emocionals de l'aprenentatge
  • Mòdul 3: Intel·ligències múltiples i Competències bàsiques
  • Mòdul 4: Trastorns de llenguatge
  • Mòdul 5: Trastorns de lectura, escriptura (I)
  • Mòdul 6: Trastorns de lectura, escriptura (II)
  • Mòdul 7: Trastorns de càlcul
  • Mòdul 8: Trastorn per dèficit d'atenció


Autoria

  • Remedios Sanabria Arias
  • Núria Vallduriola i Calbó