Presentació


Per què nens/es, nois/es amb uns nivells d’intel·ligència normal o superior a la mitjana, presenten importants dificultats d’aprenentatge?

En aquest curs, tractarem els trastorns que incideixen en l’aprenentatge; molts cops ens trobem amb alumnes que no segueixen el ritme de la classe quan la seva capacitat intel·lectual no justifica aquestes dificultats.

Volem donar una visió global de quins poden ser aquests trastorns exposant breument els coneixements que es disposen dels mateixos i les estratègies d’actuació que afavoreixin la relació i l’aprenentatge a l’aula i a l’entorn escolar en general.


Continguts

Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.


  • Mòdul 1: L'aprenentatge i els trastorns que incideixen en l'aprenentatge
  • Mòdul 2: Bases cognitives i emocionals de l'aprenentatge
  • Mòdul 3: Intel·ligències múltiples i Competències
  • Mòdul 4: Trastorns de llenguatge
  • Mòdul 5: Trastorns de lectura i escriptura (I)
  • Mòdul 6: Trastorns de lectura i escriptura (II)
  • Mòdul 7: Trastorn de càlcul
  • Mòdul 8: Trastorn per dèficit d'atencióRequeriments tècnics


Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.


Per a poder veure correctament alguns dels vídeos que apareixen en el curs cal tenir instal·lat en el vostre ordinador el programa Real Player.

Aquest programa es descarrega de forma gratuïta des de la següent adreça: http://phobos.xtec.net/audiovisuals/radio/tecno.php


En el cas de no poder obrir una activitat JClic , caldrà seguir les indicacions que es troben al final de la pràctica 3 del mòdul 6 d'aquest curs, concretament a l'apartat "Zona JClic".